Wmo- Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor inwoners die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen dan onder begeleiding van een zorginstelling.
Er zijn twee vormen van beschermd wonen:

  • Beschermd wonen waarbij inwoners 24 uur toezicht en begeleiding krijgen van een zorginstelling op de locatie waar zij wonen. Meerdere inwoners wonen dan geclusterd bij elkaar.
  • Daarnaast is er de vorm beschut wonen. Hierbij wonen inwoners zelfstandig maar kunnen zij wel 24 uur per dag zorg oproepen van een zorginstelling. 

De mate van de toezicht en begeleiding kan per persoon verschillen.
Bij beschermd wonen is het belangrijk dat de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd.