Wmo- Begeleiding

De Wmo biedt mogelijkheden voor begeleiding:

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding

Begeleiding is ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse bezigheden. Het gaat dan niet om het overnemen van taken, maar ondersteuning hierbij. Er zijn twee verschillende vormen van begeleiding:

  • individuele begeleiding en
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding richt zich op het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving. De begeleiding richt zich op het aanleren en oefenen van vaardigheden en gedrag die nodig zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het kan hierbij gaan om hulp bij het dagritme of hulp bij het onderhouden van sociale contacten. Dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van individuele begeleiding. De manier waarop de begeleiding vorm krijgt wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)
Groepsbegeleiding richt zich op een zinvolle daginvulling of dagstructuur. Het gaat hierbij om het aanleren en oefenen of overnemen van vaardigheden. Het doel is het ontwikkelen van talenten om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten, of om achteruitgang te voorkomen. Het kan hierbij gaan om activering, beweging, een zinvolle invulling van de dag, het voorkomen van eenzaamheid of het leren omgaan met dementie. Het kan ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger.

Waar kan ik terecht?

Voor informatie op het gebied van begeleiding kunt u terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre. Bekijk het adres en de openingstijden van het Sociaal Team.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de Zorgcorporatie Mariënvelde.

Als u bij het Sociaal Team voorzieningen aanvraagt gaat dit volgens een vaste werkwijze. Om te beginnen belt u met het Sociaal Team om u te oriënteren. Of u komt langs. U kunt voor het melden van uw vraag of het probleem dat u ervaart ook gebruik maken van het Wmo-contactformulier. Na ontvangst van dit formulier neemt een medewerker van het Sociaal Team binnen twee weken contact met u op. Samen met u gaat de medewerker op zoek naar oplossingen voor het probleem. Daarbij doet de medewerker een beroep op uw eigen kracht en die van uw omgeving.
Soms is het probleem al opgelost met hulp die snel beschikbaar is zoals een inloopvoorziening. Wanneer dit niet zo is dan worden samen met u de mogelijkheden besproken voor het indienen van een aanvraag voor een voorziening. Soms kunt u direct een aanvraag doen tijdens het gesprek.

Heeft u niemand in uw omgeving die bij het gesprek kan zijn en wilt u het gesprek niet alleen voeren? Dan kan een vrijwillige (ouderen)adviseur of iemand van MEE Oost-Gelderland u ondersteunen. Deze ondersteuning is gratis. Het Sociaal Team kan u meer over deze mogelijkheden vertellen.

Voor het melden van uw vraag of de problemen die u ervaart, gebruikt u het online contactformulier Sociaal Team.
U kunt het contactformulier ook downloaden en printen: contactformulier Sociaal Team (pdf – 109 kB).

Na invulling kunt u dit formulier afgeven bij het Sociaal Team in Lichtenvoorde.
Ook kunt u het formulier opsturen naar het Sociaal Team. Het postadres is: gemeente Oost Gelre, Antwoordnummer 101, 7130 VB Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

Voor begeleiding betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het CAK in Den Haag bepaalt of u dit bedrag moet betalen. U krijgt hierover een brief van het CAK. Kijk voor meer informatie op https://www.hetcak.nl/. Of bel met 0800 1925. Er is ook een folder verkrijgbaar bij het Sociaal Team Oost Gelre.

Heeft u een pgb dan wordt dit budget bruto uitbetaald. Dit betekent dat u daarnaast altijd de verplichte eigen bijdrage moet betalen!