Wmo- Begeleiding

De Wmo biedt mogelijkheden voor begeleiding:

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding

Begeleiding is ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse bezigheden. Het gaat dan niet om het overnemen van taken, maar ondersteuning hierbij. Er zijn twee verschillende vormen van begeleiding:

  • individuele begeleiding en
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding richt zich op het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving. De begeleiding richt zich op het aanleren en oefenen van vaardigheden en gedrag die nodig zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het kan hierbij gaan om hulp bij het dagritme of hulp bij het onderhouden van sociale contacten. Dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van individuele begeleiding. De manier waarop de begeleiding vorm krijgt wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)
Groepsbegeleiding richt zich op een zinvolle daginvulling of dagstructuur. Het gaat hierbij om het aanleren en oefenen of overnemen van vaardigheden. Het doel is het ontwikkelen van talenten om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten, of om achteruitgang te voorkomen. Het kan hierbij gaan om activering, beweging, een zinvolle invulling van de dag, het voorkomen van eenzaamheid of het leren omgaan met dementie. Het kan ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger.