Verkeersmaatregel

Verkeersmaatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, de verkeersveiligheid te verbeteren, de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om overlast te voorkomen.
De maatregel kan bestaan uit een kleine aanpassing aan de inrichting, maar ook uit het plaatsen van een bord. Soms moet er een verkeersbesluit worden genomen door Burgemeester en Wethouders, voordat een maatregel kan worden uitgevoerd. Dit besluit wordt dan gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl. Er kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Dat staat dan in de publicatie aangegeven.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke werkzaamheden of verkeersmaatregelen in verband met evenementen zijn te vinden op Bereikbaargelderland.nl.