Vergunning tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar uw woning staat.
De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.
De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Meer informatie:
Brochure "Tijdelijke verhuur via de gewijzigde Leegstandwet" (pdf – 803 kB)

 

Hoe vraag ik het aan?

U kunt de vergunning aanvragen via het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden en printen.
Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet (pdf – 200 kB)
 

Dit formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Omgeving
Postbus 17
7130 AA  LICHTENVOORDE

Wat kost het mij?

(tarieven 2020)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet bedraagt € 73,10.

Wat moet ik nog meer weten?

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het wel mogelijk om bepaalde categorieën woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing is. In 1993 zijn verschillende onderdelen van de Leegstandwet in de nieuwe Huisvestingswet opgenomen. De Leegstandwet bevat daardoor uitsluitend nog de regeling met betrekking tot tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen.

Vergeet niet om de huurprijs en de huurperiode in te vullen. Indien de huurder al bekend is, dient u deze aan te geven. Als de toekomstige huurder later bekend is, wordt de gemeente hierover geïnformeerd door de verhuurder.

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Het is voor vergunningverlening op grond van de Leegstandwet niet nodig dat de woonruimte al geruime tijd, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, leegstaat. Het enkele leegstaan is voldoende. Daarnaast moet de woning te koop staan.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544-393535.