Vergunning tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren via de Leegstandwet, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar uw woning staat.
De vergunning wordt verleend voor 5 jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar en wordt per woning eenmaal verstrekt.
De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Meer informatie:
Brochure "Tijdelijke verhuur via de gewijzigde Leegstandwet" (pdf – 803 kB)