Toekomstbestendig Wonen Lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen,  het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u hoe u een lening aanvraagt.

U mag als particuliere woningeigenaar een lening aanvragen

U kunt met deze lening bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen, asbest verwijderen en anders omgaan met hemelwater. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Vraag uw lening gemakkelijk aan

Bij het onderdeel Aanvraag leest u hoe dat moet.

Lees de voorwaarden van de gemeente Oost Gelre voor de lening

Deze staan in de ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Oost Gelre’. U vindt deze verordening op de website van de overheid.