Toekomstbestendig Wonen Lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen,  het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving. Op deze pagina leest u hoe dat moet.

U mag als particuliere woningeigenaar een lening aanvragen

U kunt met deze lening bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen, asbest verwijderen en anders omgaan met hemelwater. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Vraag uw lening gemakkelijk aan

Bij Aanvraag leest u hoe dat moet.

Lees de voorwaarden van de gemeente Oost Gelre voor de lening

Deze staan in de ‘Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Oost Gelre’. U vindt deze verordening op de website van de overheid.

Twee manieren om de lening aan te vragen

In sommige gevallen kan een bouw- en/of monumentenvergunning nodig zijn. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel. Vraag deze als het nodig is aan bij de afdeling Omgeving. U bereikt hen op telefoonnummer: (0544) 39 35 35.

Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen.

Daarna kunt u de lening aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

DIGITAAL

 1. DigiD logo  Digitaal aanvragen met gebruik van DigiD.

  Nadat u de gegevens hebt ingevuld, kunt u het formulier digitaal insturen.
   

 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief.
  • De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en moeten wij uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.
    
 3. Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de site van het SVn www.svn.nl. U typt ‘Oost Gelre’ in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk leningen’ en kies voor het thema: “Huis en pand opknappen / Toekomstbestendig Wonen”. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening onder: “Aanvragen”. Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.
   
 4. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
  • Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
  • Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de lening.
    
 5. Onderteken de offerte.

SCHRIFTELIJK

 1. Download het Startformulier Toekomstbestendig Wonen Lening (pdf - 365 kB). U kunt hem ook ophalen bij het gemeentehuis. Vul het startformulier in. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente, afdeling Omgeving. Het adres is: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
   
 2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief en een ‘aanvraagformulier van de SVn’;
  • de aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden. En wij moeten uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.
    
 3. Vul het aanvraagformulier van de SVn in en stuur het op naar SVn.
  Zorg er voor dat uw aanvraag compleet is. Zo kan de SVn uw aanvraag binnen 2 weken beoordelen.
   
 4. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
  • Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
  • Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de lening.
    
 5. Onderteken de offerte.

 

 

Voor deze maatregelen krijgt u een lening

Tot de maatregelen ten behoeve van duurzaamheid worden gerekend:

 • aanbrengen van lagetemperatuurafgiftesysteem;
 • aansluiten warmtenet;
 • CO₂-gestuurde ventilatie;
 • dakisolatie (R-waarde minimaal 3,5 m²K/W);
 • energiemonitor gekoppeld aan slimme meter;
 • energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator;
 • gevelisolatie (R-waarde minimaal 3,5 m²K/W);
 • hoogrendementsbeglazing (U-waarde maximaal 1,2 W/m²K);
 • hoogrendementsketel al of niet gecombineerd met warmtapwatervoorziening, voorzien van het HR107-label;
 • HRe-ketel, pelletkachel, biomassaketel of micro-warmtekrachtkoppeling
 • installaties voor warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater;
 • isolerende deuren en kozijnen (U-waarde maximaal 1,2 W/m²K);
 • kleinschalige windturbine (passend binnen het ruimtelijk beleid;
 • led verlichting;
 • spouwmuurisolatie (R-waarde minimaal 1,1 m²K/W);
 • vloerisolatie (R-waarde minimaal 3,5 m²K/W) en bodemisolatie (R-waarde minimaal 3,5 m²K/W);
 • warmtepomp;
 • zonneboiler;
 • zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboiler;
 • overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO₂-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

Tot de maatregelen ten behoeve van langer zelfstandig wonen worden gerekend:

 • maatregelen die de woning toegankelijker maken voor het levensloopbestendig maken van de woning;
 • maatregelen die de woning bruikbaarder maken voor het levensloopbestendig maken van de woning;
 • maatregelen die de woning veiliger maken voor het levensloopbestendig maken van de woning.

Tot de maatregelen ten behoeve van het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving worden gerekend:

 • het verminderen van het waterverbruik (ontwerp, aanschaf en aanleg van waterbesparende machines, apparaten en sanitair);
 • anders omgaan met hemelwater om wateroverlast en droogte te bestrijden;
  • gebruik van hemelwater (ontwerp, aanschaf en aanleg technische installatie om het hemelwater op te slaan)
  • niet (meer) lozen van hemelwater op het openbaar vuilwaterriool (afkoppelen van de regenpijpen c.q. het gescheiden afvoeren van hemelwater)
  • infiltreren van hemelwater (ontwerp, aanschaf en aanleg van voorzieningen zoals, infiltratie kratten en/of leidingen, vijver, wadi)
  • het vergroenen van de (verharde) voor en/of  achtertuin (ontwerp aanschaf en aanleg van ‘tegeltje eruit, plantje erin’)
 • het tegengaan als gevolg van hittestress e/of luchtkwaliteit;
  • het planten van bomen
  • het vergroenen van de gevel
  • het realiseren van een groen dak op huis, schuur en/of carport

Tot de overige maatregelen worden gerekend:

 • het vervangen van asbesthoudende dakbedekking van een woning door een asbestvrij dak. De sanering moet binnen 1 jaar na verstrekking van de lening worden uitgevoerd en voor 2024;
 • het verwijderen (slopen) van een woning met asbesthoudende dakbedekking. De sanering moet binnen 1 jaar na verstrekking van de lening worden uitgevoerd en voor 2024;
 • het NOM Keur laten uitvoeren van de bestaande woning;
 • het aardgasvrij maken van de bestaande woning;
 • remontabel of cradle to cradle bouwen.

De overige kosten die meegenomen kunnen worden zijn:

 • maatwerkadvies;
 • notariskosten;
 • afsluitkosten van toepassing bij hypothecaire-, verzilver- en maatwerkleningen.

U kunt kiezen uit vier soorten leningen
Om zoveel mogelijk woningeigenaren in Gelderland te kunnen helpen, zijn er vier verschillende leenvormen. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden.

VOORWAARDEN VOOR ALLE LEENVORMEN

 • De lening is voor alle vaste woningen in Oost Gelre en bedoeld voor eigenaar-bewoners.
 • De lening is alleen beschikbaar voor de bestaande bouw en niet voor woningen die nieuw gebouwd moeten worden.
 • U moet minimaal één energiemaatregel voor de duurzaamheid uitvoeren.
 • De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Het rentepercentage bedraagt 1,6% (in bijzondere gevallen 1,7% en 1,8%). Vervroegd aflossen mag altijd en kan boetevrij.

VOORWAARDEN CONSUMPTIEVE LENING

 • Minimaal € 2.500,-; maximaal€ 30.000,­ voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Maximaal € 50.000,- voor 'nul op de meter' woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zon of een andere vorm van verduurzaming.
 • Looptijd tot en met € 15.000,- 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 15.000,-15 jaar.
 • Rente 1,6% (prijspeil mei 2019).
 • Maximale leeftijd aanvrager is 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.
 • Annuïtaire lening.

VOORWAARDEN HYPOTHECAIRE LENING

 • Minimaal € 2.500,-; maximaal € 50.000,­ voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Looptijd tot en met € 25.000,- 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 25.001,- 20 jaar.
 • Rente 1,6% bij 10 jaar (prijspeil mei 2019).
 • Rente 1,8% bij 20 jaar (prijspeil november 2019)
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Afsluitkosten € 850, -. Deze kosten kunt u meefinancieren. (prijspeil mei 2019).
 • Annuïtaire lening.

VOORWAARDEN VERZILVERLENING
voor mensen die 58+ zijn en het vermogen dat in de stenen zit willen verzilveren

 • Hypothecaire lening, minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 voor alle maatregelen die de gemeente Oost Gelre toestaat.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentebijschrijving.
 • Rente 1,7% (prijspeil mei 2019).
 • Minimale leeftijd 10 jaar vóór de wettelijke AOW­leeftijd (58+ ), geen maximum leeftijd.
 • Geen maandlasten! Besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, incl. andere hypothecaire inschrijvingen.
 • Afsluitkosten € 475, -. Deze kosten kunt u meefinancieren (prijspeil mei 2019)

 

VOORWAARDEN MAATWERKLENING
alleen als men niet in aanmerking komt voor één van de andere leenvormen

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000, - voor funderingsherstel,  asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd maximaal 30 jaar.
 • Rente 1,7% (prijspeil november 2019).
 • Geen leeftijdsbeperking.
 • Eerste drie jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden.
 • Restschuldgarantie provincie/ gemeente.
 • Alleen als men niet in aanmerking komt voor één van de andere leenvormen.
 • Afsluitkosten € 950 ,-, Deze kosten kunt u meefinancieren (prijspeil mei 2019).

Alle informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening leest u op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
Bel gerust als u vragen heeft. U kunt de afdeling Omgeving bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.