Tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

Hoe kan ik de ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol buiten de horecagelegenheid aanvragen?

Digitaal
U hebt bij de aanvraag de gegevens nodig van alle leidinggevenden die u op de tappunten gaat inzetten.
Dit zijn:
- voorletters en achternaam
- burgerservicenummer (BSN)
- geboortedatum (leeftijd is minimaal 21 jaar)
- geboorteplaats
- woonadres
- postcode en woonplaats
- telefoonnummer (waarop zij bereikbaar zijn bij het tappunt)

Zorg voordat u begint dat u deze gegevens in een document hebt. Dit document moet u binnen het digitale formulier uploaden.

 

DigiD logo  Online aanvraag ontheffing met DigiD (voor burgers)

 

Logo eHerkenning  Online aanvraag ontheffing met eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

 

Logo PDF  Aanvraagformulier tijdelijk alcohol schenken – art. 35 Drank- en Horecawet (pdf – 131 kB)

 

Wat kost het mij?

Aan de ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn geen kosten verbonden.

Waaraan moet ik voldoen?

  • De tijdelijke ontheffing op de Drank- en Horecawet wordt gegeven aan een ondernemer/particulier.
  • De ondernemer/particulier die op de ontheffing staat als leidinggevende moet tijdens het schenken ook aanwezig zijn. En toezicht houden bij het tappunt.
  • Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.
  • De ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen worden aangevraagd.

Van alle leidinggevenden moet u gegevens bij de aanvraag aanleveren.

Het verlenen van de ontheffing gebeurt meestal samen met het verstrekken van een vergunning voor het houden van een evenement.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. (0544) - 39 35 35.