Starterslening

Starters in Oost Gelre kunnen sinds 2007 beroep doen op de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning. Sindsdien heeft de gemeente hiervoor € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Het saldo bedraagt per 1 januari 2022 ca. € 380.000.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De lening kan worden toegepast op nieuwbouwwoningen, op bestaande koopwoningen en huurwoningen die in de verkoop komen.

De Starterslening is een flexibele lening die mee beweegt met de ontwikkeling van uw inkomen. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt er op basis van uw inkomen bepaald hoeveel rente en aflossing u maandelijks gaat betalen. Na het zesde, tiende en vijftiende jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken. Zodra uw inkomen het toelaat, lost u de lening af.
Meer informatie over de looptijd, rente en aflossing en hertoets van uw inkomen leest u hieronder bij het onderdeel Bijzonderheden. Daar vindt u ook een Youtube filmpje met uitleg.

De Starterslening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. Door deelname aan de Starterslening helpt de gemeente starters bij de aankoop van een woning. Met name voor alleenstaanden is het kopen van een woning nauwelijks haalbaar. Dit probleem doet zich in heel Nederland voor en dus ook in onze gemeente
De gemeenteraad heeft de ‘Verordening Starterslening Oost Gelre 2017' vastgesteld. In de verordening worden keuzes gemaakt voor het gebruik van de Starterslening.