Snoeihoutverbranding, stookontheffing

De stookontheffing geeft toestemming tot het verbranden van snoeihout op de aangevraagde plaats buiten de bebouwde kom. Alleen particulieren kunnen een ontheffing voor het stoken van een vuur aanvragen.

Voor het verbranden van snoeihout is een ontheffing nodig. Deze toestemming is nodig omdat het zomaar verbranden van snoeihout tot gevaarlijke situaties kan leiden. Bijvoorbeeld voor het verkeer (omdat er rook ontstaat) of nabijgelegen bossen (omdat er brand ontstaat) en er nadeel voor het milieu kan ontstaan door rook, roet, walm of stank.

U krijgt alleen ontheffing voor het verbranden van snoeihout, niet voor afvalhout, sloophout e.d. Dit hout moet u op de normale manier als afval afvoeren. U krijgt ontheffing voor een periode van vier weken.

Fase 2 (vroegere code oranje of code rood)
Geldt bij een lange tijd van droogte fase 2? Dan mag u niet stoken. Zelfs al bent u in het bezit van een ontheffing. Meer informatie leest u op www.natuurbrandrisico.nl.

Hoe kan ik de ontheffing voor het verbranden van snoeihout aanvragen?

 

Stappen en doorlooptijd

Tijdens het invullen van de online aanvraag, ziet u meteen of uw aanvraag correct is. Voldoet uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden dan ontvangt u meteen digitaal de ontheffing.

Dient u de aanvraag op papier in, dan controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.
Is de aanvraag niet compleet of niet correct? Dan vragen wij de aanvrager binnen een bepaalde tijd de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Doet u dat niet, dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

De gemeente controleert op gevaar voor brand en overlast voor de omgeving dichtbij de gekozen plaats. Deze controle kan leiden tot het opnemen van extra regels in de ontheffing voor het verbranden van snoeihout.

Wat zijn de kosten?

De ontheffing is gratis als u de aanvraag online met DigiD doet.

Doet u de aanvraag via het aanvraagformulier snoeihoutverbranding? Dan zijn de leges (kosten) € 17,25 (tarief 2020). De factuur ontvangt u achteraf.

Wat zijn de voorwaarden?

  • ​De brandstapel mag niet groter zijn dan 50 m3 (kubieke meter)
  • Het snoeihout moet afkomstig zijn van uw eigen perceel.
  • Het snoeihout moet afkomstig zijn van landschappelijk onderhoud.
  • De afstand tussen de stookplaats en gebouwen of natuurgebieden moet meer dan 50 meter zijn.
  • U mag het snoeihout alleen buiten de bebouwde kom verbranden.

Nadat u de ontheffing hebt gekregen mag u het snoeihout verbranden.

Bel gerust al u vragen hebt?

U kunt de afdeling Publiek en Bestuur bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.