Rioolverstopping

Helaas komt het wel eens voor dat de riolering in of bij uw woning verstopt raakt. Dat is natuurlijk heel vervelend. Een verstopping kan optreden op uw terrein in de huisriolering of in de afvoerbuis naar het gemeenteriool. Maar het kan ook optreden in het gemeentelijk riool.

Wat moet u doen bij een rioolverstopping?

Het is belangrijk om te weten waar de verstopping zit. Hiervoor moet u het aansluitpunt (nabij de erfgrens) vrij graven en openen.
Heeft u het aansluitpunt gevonden en staat het (nagenoeg) droog? Dan kunt u er zeker van zijn dat de verstopping op uw terrein zit. U moet de verstopping in dat geval zelf (laten) verhelpen. Staat het aansluitpunt echter vol water? Dan is er sprake van een verstopping in het gemeenteriool. Waarschuwt u in dat geval de gemeente Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 32 00. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, dus ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Plattegrond rioolaansluiting

Een plattegrond van de rioolaansluiting kunt u verkrijgen bij de afdeling Omgeving. Niet van alle percelen is een plattegrond beschikbaar.
Ook kunt u via de e-mail de plattegrond aanvragen via gemeente@oostgelre.nl.