Oplaadpalen voor elektrische voertuigen

De gemeente Oost Gelre stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn steeds meer te vinden bij openbare parkeerplaatsen. Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride auto binnen 3 tot 7 uren weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact aangezien de aansluiting en stekker anders zijn.

Openbare laadpaal aanvragen

U kunt voor uw elektrische auto een openbare laadpaal bij u in de buurt aanvragen. Dat kan alleen als u geen laadpaal op uw eigen terrein kunt (laten) aanleggen. Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. De gemeente Oost Gelre laat u kiezen uit marktpartijen die zich conformeren aan de (beleids)regels vanuit de gemeente. U kunt bij deze marktpartijen een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in uw buurt. De gemeente Oost Gelre is de samenwerking aangegaan met de volgende partij(en):

Klik op de aanbieder om uw aanvraag in te dienen
De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur. Daarbij letten we onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring verstrekken wij een vergunning en nemen wij een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 12 weken.

Openbaar, maar (meestal) niet gratis

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Wilt u van een laadpaal gebruik kunnen maken? Dan heeft u meestal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze vindt u op de websites van de marktpartijen.

Locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle locaties van openbare laadpalen. Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten, mogen daar parkeren. Openbare laadpalen worden niet gereserveerd voor een specifiek kenteken.

Laadpunt op eigen terrein

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaats of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.