Ontheffing parkeren blauwe zone

Een ontheffing voor de blauwe zone houdt in dat bewoners in het centrum van Groenlo vrijgesteld worden van het gebruik van een parkeerschijf in de met blauwe markering aangeduide parkeervakken in Groenlo.
De ontheffing geldt voor de maximale parkeerduur tijdens de winkeltijden, ma t/m za 8.00-18.00 uur en vr van 18.00-21.00 uur.

Hoe vraag ik ontheffing blauwe zone aan?

De maximale wachttijd bedraagt 4 weken.

Ook voor het doorgeven van een wijziging van kenteken gebruikt u bovenstaande formulieren.

Waaraan moet ik voldoen?

Een ontheffing wordt verleend aan de eigenaar of houder van een voertuig wanneer:

 1. Deze eigenaar of houder woont in het centrum van Groenlo (het gebied binnen de gracht), en 
 2. Deze eigenaar of houder als zodanig in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven, en
 3. Het voertuig niet behoort tot de klasse "grote voertuigen". Onder grote voertuigen wordt verstaan voertuigen die met inbegrip van lading een lengte van meer dan 6 meter en/of een hoogte van 2,4 meter hebben, en 
 4. De eigenaar of houder niet beschikt over eigen parkeergelegenheid,
 5. De eigenaar of houder niet beschikt over gehuurde parkeerruimte (elders).

Per (huis)adres wordt maximaal 1 ontheffing verleend.

Wat kost het mij?

De kosten voor de ontheffing voor het parkeren in een blauwe zone zijn € 183,00. Indien alleen het kenteken gewijzigd wordt € 55,00 (tarieven 2021).

Wat moet ik nog meer weten over...

 • Bij wijzigingen (van het kenteken, ontheffing op andere naam, verhuizing) vervalt de ontheffing. Er kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie het onderdeel 'kosten'.
 • De ontheffingskaart wordt jaarlijks vernieuwd. Aan het eind van het jaar wordt aan u bij ongewijzigde omstandigheden een nieuwe ontheffingskaart toegestuurd voor het volgende jaar.
  Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Vanaf 1 januari 2020 is de ontheffing niet meer geldig op de volgende wegen:
  - Beltrumsestraat, tussen Ziekenhuisstraat en Markt;
  - een gedeelte van het parkeerterrein naast de Albert Heijn / Walstraat.
  zoals aangegeven op onderstaande tekening.

tekening gebied waar verboden is te parkeren met een ontheffing

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel.:  0544 - 393535.