Ontheffing op openings- en sluitingstijden horeca

In Oost Gelre gelden voor horecabedrijven vaste sluitingstijden. Om langer open te kunnen blijven tijdens bijzondere gelegenheden is een ontheffing nodig. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:29. Alleen tijdens Oud en Nieuw gelden vrije sluitingstijden indien men dit vooraf meldt bij de gemeente (zie het onderdeel Bijzonderheden).

Hoe gaat het in zijn werk?

Het is de houder van een horecabedrijf verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op:

a. maandag tot en met vrijdag tussen 2:00 uur en 6:00 uur.

b. zaterdag en zondag tussen 4:00 en 6:00 uur.

Bij het bepaalde onder b geldt ook dat het na 02.00 uur niet is toegestaan bezoekers toe te laten in een horecabedrijf en het na 03.00 uur niet is toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken. Voor het horecabedrijf waar geen alcoholhoudende dranken ter plaatse worden verstrekt geldt ook dat het na 03.00 uur niet is toegestaan bezoekers toe te laten.
In afwijking van de bovengenoemde uren geldt voor horecabedrijven als bedoeld in artikel 4 van de Drank-en Horecawet dat deze gesloten moeten zijn tussen 01.00 uur en 06.00 uur.