Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in bij de gemeente waar u woont. De officiële beslissing wordt door de Koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester van de gemeente waar het verzoek is ingediend.
U bent Nederlander na het afleggen van de verklaring van verbondenheid en de uitreiking van het Koninklijk Besluit. De burgemeester reikt het Koninklijk Besluit tijdens de naturalisatieceremonie uit.

Let op!
Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, dan kan dit consequenties hebben voor uw oorspronkelijke nationaliteit. In sommige gevallen moet u hiervan verplicht afstand doen. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen of gevolgen hebben voor uw erfrecht.