Melding woon- en leefomgeving

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft.
Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
 • Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
 • Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
 • Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
 • Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
 • Riolering (bijv. verstopte riolering)
 • Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
 • Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
 • Vernieling en/of overlast

Geef uw melding door

 • Digitaal zonder DigiD: melding online doorgeven (zonder DigiD)

   

 • DigiD logo  Digitaal met DigiDmelding online doorgeven

   

 • Via de telefoon: bij onmiddellijk of ernstig gevaar voor personen of omgeving. Bel dan het calamiteitennummer (0544) 39 32 00 (24/7 bereikbaar)
  Voorbeelden:
  • Openbare verlichting, hele straat of wijk
  • Schade aan lichtmast, gevaarlijke situatie
  • Olie en oliesporen op weg of straat
  • Calamiteit elektra, gas, water of telecom

    

 • Via een brief aan: Gemeente Oost Gelre, afdeling Omgeving, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

   

 • Via een e-mailgemeente@oostgelre.nl

   

 • Persoonlijk: bij de balie van de gemeente Oost Gelre.

Hoe u uw melding ook doet, de gemeente gaat vertrouwelijk met de gegevens om.

Sommige meldingen moet u bij andere organisaties doen

Niet altijd moet u bij de gemeente zijn met uw klacht of melding. Kijk bij het onderdeel Bijzonderheden om te zien wanneer u direct contact met andere organisaties moet opnemen.

De gemeente Oost Gelre handelt uw melding zo snel mogelijk af

Maar het kan gebeuren dat we sommige meldingen plannen om later uit te voeren. Of dat er andere meldingen zijn die zoveel haast hebben dat we direct actie ondernemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gaten in wegen of weggeslagen putdeksels.
Uw gegevens behandelen we altijd vertrouwelijk.

Bel de politie bij vernielingen of als er haast bij is

Bel de politie als u getuige bent van vernielingen: 0900-8844 of, als er haast bij is: 112. 
De gemeente Oost Gelre zorgt ervoor dat de openbare ruimte er schoon, heel en veilig bij ligt. Maar het kan niet altijd overal 100% tiptop in orde zijn. Dat zou veel te veel kosten en is ook niet nodig.