Melding woon- en leefomgeving

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
 • Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
 • Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
 • Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
 • Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
 • Riolering (bijv. verstopte riolering)
 • Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
 • Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
 • Vernieling en/of overlast

Geef uw melding door

 • Digitaal zonder DigiD: melding online doorgeven (zonder DigiD)

   

 • DigiD logo  Digitaal met DigiDmelding online doorgeven

   

 • Via de telefoon (0544) 39 3535. Is er onmiddellijk of ernstig gevaar voor personen of omgeving? Bel dan het calamiteitennummer (0544) 39 32 00 (24/7 bereikbaar). Voorbeelden van calamiteiten:
  • Openbare verlichting, hele straat of wijk
  • Schade aan lichtmast, gevaarlijke situatie
  • Olie en oliesporen op weg of straat
  • Calamiteit elektra, gas, water of telecom

Sommige meldingen moet u bij andere organisaties doen

Niet altijd moet u bij de gemeente zijn met uw klacht of melding. Kijk bij het onderdeel Bijzonderheden hieronder om te zien wanneer u direct contact met andere organisaties moet opnemen.

Wij handelen uw melding zo snel mogelijk af

Maar het kan gebeuren dat we sommige meldingen plannen om later uit te voeren. Of dat er andere meldingen zijn die zoveel haast hebben dat we direct actie ondernemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gaten in wegen of weggeslagen putdeksels.

Bel de politie bij vernielingen

Meld vandalisme of vernielingen bij de politie via 0900-8844. Betrapt u vandalen op heterdaad? Bel dan112.