Kinderopvang starten

Als u een onderneming voor kinderopvang wilt starten moet u een aanvraag bij de gemeente indienen. De gemeente regelt uw inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag indienen als u één van de volgende ondernemingen start:

  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang

Als u als gastouder wilt werken moet u zich aansluiten bij een geregistreerd gastouderbureau . Het gastouderbureau dient voor u een aanvraag tot registratie in bij de gemeente waarin u de opvang gaat verzorgen.

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u al een onderneming voor kinderopvang, maar veranderen uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan de gemeente.

Op deze pagina van de Rijksoverheid vindt u alle aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren.