Kadastrale informatie

Een betrouwbare registratie van vastgoed is belangrijk. Het biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed.

Kadastrale grens

Het Kadaster geeft inlichtingen over de kadastrale grens. Dit is de grens die koper en verkoper bij het ontstaan van een perceel zijn overeengekomen. Als u exact wilt weten waar de kadastrale grens ligt dan kan het Kadaster u daarover informeren. Het Kadaster kan op verzoek deze grens opnieuw in kaart brengen.  Aan deze landmeetkundige handelingen zijn kosten verbonden.