Kadastrale informatie

Een betrouwbare registratie van vastgoed is belangrijk. Het biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed.

Kadastrale grens

Het Kadaster geeft inlichtingen over de kadastrale grens. Dit is de grens die koper en verkoper bij het ontstaan van een perceel zijn overeengekomen. Als u exact wilt weten waar de kadastrale grens ligt dan kan het Kadaster u daarover informeren. Het Kadaster kan op verzoek deze grens opnieuw in kaart brengen.  Aan deze landmeetkundige handelingen zijn kosten verbonden. 

Welke informatie kan ik bij het Kadaster opvragen?

Het Kadaster informeert overheden, bedrijven en particulieren. U kunt bij het Kadaster onder andere informatie opvragen over:

 • de ligging van het perceel;
 • wie de eigenaar is van het perceel;
 • of er sprake is van erfpacht of een ander zakelijk recht;
 • of er een hypotheek op rust.
   

Welke informatie kan ik bij de gemeente opvragen?

De gemeente Oost Gelre beschikt voor haar eigen grondgebied over kadastrale gegevens. U kunt bij de gemeente terecht voor informatie over:

 • de oppervlakte van een perceel;
 • een afdruk met de kadastrale gegevens.

Op de afdruk staan de globale grenzen van kadastrale percelen, de kadastrale perceelnummers, bebouwing, straatnamen en huisnummers. Aan de kaart kunt u geen maten ontlenen. Aan deze gegevens zijn kosten verbonden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de eenheid GEO-informatie van de afdeling Informatiemanagement, tel. (0544) 39 35 35.

Hoe kan ik deze informatie opvragen?

Kadastrale informatie kunt u bij het klantcontactcenter van het Kadaster opvragen. Zij zijn op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur bereikbaar  op (088) 183 22 00.
Daarnaast kunt u op https://www.kadaster.nl/ kadastrale informatie opvragen. 

Wat zijn de kosten?

(Tarieven 2019)
De kosten bij de gemeente zijn € 17,00 per raadpleging per besteed kwartier.

De kosten voor kopieën zijn:

 • in zwart-wit: A4 formaat € 0,75 en in A3 formaat € 1,25 per bladzijde;
 • in kleur: A4 formaat € 2,20 en in A3 formaat € 4,30 per bladzijde.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De Kadasterwet regelt welke informatie wordt verstrekt. De kadastrale informatie is openbaar en iedereen kan het opvragen.

Wilt u meer weten over de plek of grootte van het perceel, dan moet het volgende bekend zijn:

 • kadastrale gemeente;
 • perceelaanduiding (sectieletter / perceelnummer);
 • adres.

 

Waar moet ik zijn?

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Informatiemanagement, eenheid GEO-informatie, tel. (0544) 39 35 35.

Kadastrale informatie kunt u bij het klantcontactcenter van het Kadaster opvragen. Zij zijn op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur bereikbaar op (088) 183 22 00.
Daarnaast kunt u op https://www.kadaster.nl/ kadastrale informatie opvragen.