Echtscheiding en het ontbinden van geregistreerd partnerschap

Echtscheiding

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Als u wilt scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig. 
Meer informatie over scheiden leest u op de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden.

Echtscheiding inschrijven bij de gemeente

U moet binnen zes maanden na de uitspraak van een rechter de echtscheiding inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd. U kunt ook uw advocaat vragen om dit te doen. De uitspraak wordt dan in het register van de burgerlijke stand ingeschreven. Na inschrijving bij de gemeente is de echtscheiding pas officieel.

U moet hiervoor een afspraak maken.

Voor een inschrijving echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap neemt u het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving;
  • een afschrift van de echtscheidingsbeschikking;
  • een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek door beide ex-partners wordt ingediend).

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Als u samen kinderen hebt, moet het partnerschap worden beëindigd door de rechter. Dit gaat op dezelfde manier als echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

Zonder kinderen kunt u een overeenkomst laten opmaken bij een advocaat of notaris. U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat/notaris kan dit ook voor u doen. Dit moet binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring.

Wat kost het mij?

Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand is gratis.
De kosten van een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk ziet u in het overzicht leges uittreksels en verklaringen.