Dierenoverlast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de  openbare orde te kunnen handhaven. De APV kunt u inzien onder Bestuur en organisatie >> Regelgeving. Artikel 2:57 en volgende gaan over regels ten aanzien van overlast van dieren. Over honden is daarover onder andere het volgende opgenomen.

Wat mag wel en wat mag niet?

Loslopende honden

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze te laten lopen:

  • binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat de hond is aangelijnd;
  • op voor het publiek toegankelijke velden, weiden, parken, kinderspeelplaatsen, zandbakken of op een andere door het college aangewezen plaats;
  • op de weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of tatoeage met een identificatiekenmerk dat duidelijk de eigenaar of houder van die hond aangeeft;
  • buiten de bebouwde kom zonder deze hond onder geleide of direct toezicht te houden.

Verontreiniging door honden

  • De eigenaar of houder van een hond is verplicht om als hij zich met een hond op een openbare plaats begeeft, ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
  • Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid niet geldt.
  • De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Geluidshinder van dieren

Degene die de zorg heeft voor een dier is verplicht te voorkomen dat dit voor de omgeving of voor een omwonende geluidshinder veroorzaakt.

Bijtincidenten door honden

Meld deze incidenten bij de politie. De gemeente kan een muilkorf- en/of aanlijngebod opleggen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.