Bouwkavels

Bouwkavels voor particuliere woningbouw zijn percelen grond voor de bouw van een woning. Iedereen kan van de gemeente Oost Gelre bouwrijpe grond kopen om daarop voor zichzelf een woning te bouwen.
Wilt u weten of er nog beschikbare kavels zijn, kijk dat op www.bouweninoostgelre.nl.
Heeft u belangstelling voor een bouwkavel, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat betekent de aankoop van een vrije bouwkavel?

U kunt op uw kavel uw eigen bouwplan realiseren. Als u van de gemeente een bouwkavel heeft gekocht en u heeft een bouwvergunning verkregen, dan kunt u beginnen te bouwen.
U bent niet volledig vrij in het ontwerpen van een woning. Randvoorwaarden zijn onder meer vastgelegd in het bestemmingsplan, in het beeldkwaliteitsplan en in de bouwvoorschriften.
Sommige voorschriften staan in het koopcontract.

Wilt u een kant en klare nieuwbouwwoning, dan kunt het beste contact opnemen met een makelaar.

Onder invloed van komende wetswijzigingen zullen in de komende jaren projectontwikkelaars en bouwbedrijven meer vrije bouwkavels gaan aanbieden. Wij houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen.
De verkoop van deze bouwkavels door private ontwikkelaars zal niet via de gemeente verlopen, maar via makelaars.

Wat kost het mij

De prijs voor een bouwkavel wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en is gebaseerd op de marktwaarde. Dat betekent dat er per locatie een andere grondprijs gehanteerd kan worden.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, tel. 0544-393535.