Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Wanneer heb ik het nodig?

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist of als u gaat trouwen. Maar ook als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur).