Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of woningen, horeca of andere bedrijven toegestaan zijn. 

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één kaart of meer kaarten waarop de verschillende bestemmingen van de grond en gebouwen in het plangebied te zien zijn. Het plangebied is het gebied waarop een bestemmingsplan betrekking heeft. Dit kan één woning zijn, maar ook een hele kern.
  • planregels waarin staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming. Hierin staat dus welke bestemmingen mogelijk zijn in het plangebied, hoe er gebouwd mag worden en waarvoor de grond gebruikt mag worden.
  • een toelichting waarin uitleg wordt gegeven over het plan en de planregels. Ook staat er informatie in over de ontwikkelingen in het plangebied.

Bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen, een voorbereidingsbesluit nemen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Meer informatie leest u bij Voorbereidingsbesluit.

Bestemmingsplan afwijking, herziening of wijziging

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening of wijziging van het bestemmingsplan  indienen.
Let op! Aan het behandelen van een verzoek tot afwijking, wijziging of herziening kunnen verschillende voorwaarden en/of leges verbonden zijn. Wij raden u aan om de informatie goed door te lezen of contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft.

Inzien bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met projectafwijking kunt u digitaal inzien op: www.officielebekendmakingen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de digitale kaart.
Daarnaast kunt u bij de centrale balie van het gemeentehuis terecht om een plan te bekijken.