Algemene begraafplaats

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

Wat is er mogelijk?

Een belangrijke beslissing die u bij het regelen van een begrafenis zult moeten nemen is de keuze van het graf. Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor een eigen graf (een graf met rechten) voor volwassenen en kinderen.

Een eigen graf (een graf met rechten) is een plek waarnaar u kunt terugkeren om de overledenen te gedenken. Zo'n graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en wanneer het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande of partner van de overledene in hetzelfde graf wordt begraven.

Grafbedekkingsvergunning

Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit staat in de “Beheersverordening begraafplaats gemeente Oost Gelre”.

Welke eisen gelden voor de grafbedekking leest u bij het onderdeel Voorwaarden.

Meer informatie