Algemene begraafplaats

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

Wat is er mogelijk?

Een belangrijke beslissing die u bij het regelen van een begrafenis zult moeten nemen is de keuze van het graf. Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor een eigen graf (een graf met rechten) voor volwassenen en kinderen.
Een eigen graf (een graf met rechten) is een plek waarnaar u kunt terugkeren om de overledenen te gedenken. Zo'n graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en wanneer het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande of partner van de overledene in hetzelfde graf wordt begraven.
Meer informatie kunt u lezen in de Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre en de Beheersverordening begraafplaats gemeente Oost Gelre.
Deze vindt u via https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Wilt u meer weten over begraven of cremeren, kijk dan bij “Begraven” of  “Cremeren”.

Wat moet ik nog meer weten?

Het is voor een begraafplaatsadministratie lastig om het adressenbestand actueel te houden, omdat verhuizingen van rechthebbenden niet altijd aan ons door worden gegeven. Het is dan in veel gevallen niet mogelijk de rechthebbenden of diens nabestaanden te informeren over het graf, bijvoorbeeld als grafrechten vervallen en verlengd kunnen worden.

Wij verzoeken u ons te informeren over uw nieuwe adres als u rechthebbende bent of nabestaande van een overleden rechthebbende. Dit kan per mail naar gemeente@oostgelre.nl met opgave van naam, adres, telefoonnummer en de gegevens van het graf en/of de overledenen die daarin begraven zijn. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.