Algemene begraafplaats

In de gemeente Oost Gelre is één algemene begraafplaats aan de Vragenderweg (ongenummerd) in Lichtenvoorde. De overige begraafplaatsen worden beheerd door de kerken in de verschillende kernen.

 

Wat is er mogelijk?

Een belangrijke beslissing die u bij het regelen van een begrafenis zult moeten nemen is de keuze van het graf. Op de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor een eigen graf (een graf met rechten) voor volwassenen en kinderen.

Een eigen graf (een graf met rechten) is een plek waarnaar u kunt terugkeren om de overledenen te gedenken. Zo'n graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en wanneer het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande of partner van de overledene in hetzelfde graf wordt begraven.

Grafbedekkingsvergunning

Wilt u een grafbedekking (gedenktekens, zerken en kruizen) aanbrengen op een graf op de algemene begraafplaats? Dan moet u een vergunning vragen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit staat in de “Beheersverordening begraafplaats gemeente Oost Gelre”.

Welke eisen gelden voor de grafbedekking leest u bij Voorwaarden.

Meer informatie

 

Hoe vraag ik de grafbedekkingsvergunning aan?

DigiD logo  Online met inloggen via DigiD (voor burgers)
 

Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal.

 

Logo eHerkenning  Online met inloggen via eHerkenning (voor bedrijf dat de grafbedekking verzorgt)

 

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2

Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal.
Deze kosten moet u zelf verrekenen met de opdrachtgever.

 

Logo PDF  Aanvraagformulier grafbedekkingsvergunning (pdf – 360 kB)

Wat zijn de kosten van grafbedekkingen?

Voor het plaatsen van gedenktekens, zerken en kruizen, betaalt u per gedenkteken of kruis een bedrag aan de gemeente (tarief 2020 is € 105,-- ). Dit bedrag moet u direct bij de aanvraag online betalen.

Wat moet ik nog meer weten?

Het is voor een begraafplaatsadministratie lastig om het adressenbestand actueel te houden, omdat verhuizingen van rechthebbenden niet altijd aan ons door worden gegeven. Het is dan in veel gevallen niet mogelijk de rechthebbenden of diens nabestaanden te informeren over het graf, bijvoorbeeld als grafrechten vervallen en verlengd kunnen worden.

Wij verzoeken u ons te informeren over uw nieuwe adres als u rechthebbende bent of nabestaande van een overleden rechthebbende. Dit kan per mail naar gemeente@oostgelre.nl met opgave van naam, adres, telefoonnummer en de gegevens van het graf en/of de overledenen die daarin begraven zijn. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wat zijn de voorwaarden voor grafbedekking?

  1. De aard en de situering van de grafbedekking mag geen belemmering zijn voor het onderhoud en het aanzien van de begraafplaats. Of voor het onderhoud en aanzien van de omliggende graven.
     
  2. De grafbedekking mag maximaal 1.50 meter hoog zijn.
     
  3. Over de manier van plaatsen van de grafbedekking moet u vooraf goedkeuring hebben van de beheerder van de begraafplaats.

Bel gerust als u vragen heeft

U kunt de afdeling Publiek en Bestuur bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.