Uittreksel/afschrift burgerlijke stand

In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.
Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt.

Welke mogelijkheden zijn er?

Het is mogelijk om onderstaande uittreksels of afschriften aan te vragen:

 • Uittreksel / afschrift geboorteakte
  Deze akte geeft het bewijs van de geboorte van een persoon. Een uittreksel / afschrift van de geboorteakte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren.
   
 • Uittreksel / afschrift huwelijksakte/ akte partnerschapsregistratie
  De huwelijksakte / akte partnerschapsregistratie is het bewijs van een voltrokken huwelijk of registratie partnerschap. Een uittreksel / afschrift hiervan kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent getrouwd of waar de registratie heeft plaatsgevonden.
   
 • Uittreksel / afschrift akte omzetting partnerschap
  De akte omzetting partnerschap is het bewijs dat een geregistreerd partnerschap is omgezet naar een huwelijk. Een uittreksel of afschrift van een akte omzetting partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar de omzetting heeft plaatsgehad.
   
 • Uittreksel / afschrift echtscheidingsakte of akte beëindiging partnerschapsregistratie
  Een echtscheidingsakte /akte van beëindiging partnerschap is een bewijs dat het huwelijk is ontbonden of het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Een uittreksel of afschrift hiervan kunt u aanvragen in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden.

  Is het huwelijk in het buitenland gesloten en in Nederland ontbonden door echtscheiding, dan kan de akte worden aangevraagd in de gemeente Den Haag.

 • Uittreksel / afschrift overlijdensakte
  Deze akte geeft het bewijs van het overlijden van een persoon. Het is mogelijk dat u een uittreksel / afschrift van een overlijdensakte nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met het regelen van bankzaken van de overledene of omdat u opnieuw wilt trouwen. Dit uittreksel / afschrift is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Niet alle akten zijn in Oost Gelre aanwezig

Welke akten u kunt aanvragen leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.