Uittreksel/afschrift burgerlijke stand

In een afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden) vermeld. U kunt om verschillende redenen een afschrift of uittreksel aanvragen.
Het is verstandig dat u aangeeft waarvoor u het afschrift of uittreksel aanvraagt.

Welke mogelijkheden zijn er?

Het is mogelijk om onderstaande uittreksels of afschriften aan te vragen:

 • Uittreksel / afschrift geboorteakte
  Deze akte geeft het bewijs van de geboorte van een persoon. Een uittreksel / afschrift van de geboorteakte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren.
   
 • Uittreksel / afschrift huwelijksakte/ akte partnerschapsregistratie
  De huwelijksakte / akte partnerschapsregistratie is het bewijs van een voltrokken huwelijk of registratie partnerschap. Een uittreksel / afschrift hiervan kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent getrouwd of waar de registratie heeft plaatsgevonden.
   
 • Uittreksel / afschrift akte omzetting partnerschap
  De akte omzetting partnerschap is het bewijs dat een geregistreerd partnerschap is omgezet naar een huwelijk. Een uittreksel of afschrift van een akte omzetting partnerschap vraagt u aan in de gemeente waar de omzetting heeft plaatsgehad.
   
 • Uittreksel / afschrift echtscheidingsakte of akte beëindiging partnerschapsregistratie
  Een echtscheidingsakte /akte van beëindiging partnerschap is een bewijs dat het huwelijk is ontbonden of het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Een uittreksel of afschrift hiervan kunt u aanvragen in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of waar de partnerschapsregistratie heeft plaatsgevonden.

  Is het huwelijk in het buitenland gesloten en in Nederland ontbonden door echtscheiding, dan kan de akte worden aangevraagd in de gemeente Den Haag.
   

 • Uittreksel / afschrift overlijdensakte
  Deze akte geeft het bewijs van het overlijden van een persoon. Het is mogelijk dat u een uittreksel / afschrift van een overlijdensakte nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met het regelen van bankzaken van de overledene of omdat u opnieuw wilt trouwen. Dit uittreksel / afschrift is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Niet alle akten zijn in Oost Gelre aanwezig

Welke akten u kunt aanvragen leest u bij Bijzonderheden.

 

Hoe vraag ik een uittreksel of afschrift burgerlijke stand aan?

LET OP: De geboorte, (de ontbinding van) het huwelijk, (de omzetting of de beëindiging van) de partnerschapsregistratie, of het overlijden moet in de gemeente Oost Gelre hebben plaatsgevonden om een uittreksel of afschrift aan te kunnen vragen.
 

 • Digitaal aanvragen inwoners
  U kunt het digitaal aanvragen via een daarvoor bestemd formulier. Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal. U ontvangt het uittreksel dan per post.
  DigiD logo  Online een afschrift burgerlijke stand aanvragen.

   

 • Digitaal aanvragen ondernemers
  U kunt het digitaal aanvragen via een daarvoor bestemd formulier. Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal. U ontvangt het uittreksel dan per post.
  Logo eHerkenning 2+  Online een afschrift burgerlijke stand aanvragen.

   

 • Persoonlijk ophalen
  U kunt het persoonlijk ophalen. Hiervoor moet u een afspraak maken. U moet zich dan wel legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De betaling van de kosten van de aanvraag moet gelijk bij de aanvraag gebeuren. Er kan alleen aan de betrokkene zelf of aan een gemachtigde een uittreksel of afschrift worden afgegeven.
   
 • Machtigen
  U kunt ook een ander machtigen om het voor u af te halen. Hiervoor moet u een afspraak maken. U moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat de gemachtigde een uittreksel of afschrift voor u af kan halen en u moet aangeven waarvoor het uittreksel of afschrift nodig is. Deze machtiging moet door de gemachtigde worden meegenomen en deze machtiging moet door u ondertekend zijn. Degene die u gemachtigd heeft moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf meenemen. Tevens moet er een geldig legitimatiebewijs van u worden meegenomen. Een kopie van uw legitimatiebewijs mag ook.
   
 • Schriftelijk aanvragen
  U kunt het schriftelijk aanvragen door middel van het aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden en printen.  Tevens dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Als u de aanvraag per fax stuurt s.v.p. het legitimatiebewijs lichter kopiëren in verband met de duidelijkheid.
  Logo PDF  Aanvraagformulier uittreksel BRP of uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand (pdf - 120 kB).

  De kosten (zie overzicht leges uittreksels en verklaringen) moeten tevoren worden overgemaakt op IBAN: NL79 BNGH 0285 0693 22 t.n.v. de gemeente Oost Gelre  onder vermelding van “uittreksel burgerlijke stand”. 
  Bij betaling vanuit het buitenland ook vermelden: Swiftcode = BNGHNL2G. U ontvangt het uittreksel dan per post.

Waar kan ik terecht?

Voor een uittreksel of afschrift kunt u terecht bij de balie Burgerzaken.
Maak een afspraak voor het aanvragen van een uittreksel.

Wat kost het mij?

De kosten van een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand kunt u zien in het overzicht uittreksels en verklaringen.
Dit geldt zowel voor een uittreksel in de Nederlandse taal als een internationaal uittreksel.

Welke akten kunt u aanvragen?

 • Akten van geboorte, (ontbinding) huwelijk, (omzetting of beëindiging) geregistreerd partnerschap en overlijden die zijn opgemaakt in de gemeente Oost Gelre vanaf 19-05-2006 tot heden;
 • Akten die zijn opgemaakt in de voormalige gemeente Groenlo tot 19-05-2006:
  • Geboorteakten van 1-1-1911 tot 19-05-2006;
  • Huwelijksakten van 1-1-1941 tot 19-05-2006;
  • Overlijdensakten van 1-1-1966 tot 19-05-2006.
 • Akten die zijn opgemaakt in de voormalige gemeente Lichtenvoorde tot 01-01-2005:
  • Geboorteakten van 1-1-1913 tot 01-01-2005;
  • Huwelijksakten van 1-1-1941 tot 01-01-2005;
  • Overlijdensakten van 1-1-1966 tot 01-01-2005.

Oudere akten zijn te raadplegen in het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, www.ecal.nu

Door de herindeling op 01-01-2005 zijn delen van de voormalige gemeente Ruurlo (met name Mariënvelde) en de voormalige gemeente Eibergen (met name Zwolle) bij de gemeente Oost Gelre gekomen. Akten die zijn opgemaakt vóór 01-01-2005 zijn in dat geval op te vragen in de gemeente Berkelland.

Uittreksel in meerdere talen mogelijk

Het uittreksel kan ook afgegeven worden in meerdere talen (als u het nodig heeft voor internationaal gebruik), een zogenaamde internationaal uittreksel.

Als u een uittreksel nodig heeft voor gebruik in het buitenland kan het zijn dat dit uittreksel voorzien moet worden van een zogenaamde apostillestempel of dat het uittreksel gelegaliseerd en geverifieerd moet worden. Het is afhankelijk van de instantie waar u het uittreksel inlevert waar het uittreksel aan moet voldoen. Vraagt u het daar na.

Wat zijn de voorwaarden?

Een uittreksel/afschrift van een akte kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de geboorte, (de ontbinding van) het huwelijk, (de omzetting of de beëindiging van) de partnerschapsregistratie of het overlijden plaatsvond.

Bij het aanvragen van een afschrift of uittreksel van een akte uit de registers van de burgerlijke stand moet u een gerechtvaardigd belang hebben om het te kunnen krijgen.

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

U moet een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Lees meer hierover op de pagina een afspraak maken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.