Overzicht declaraties

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun taak. Deze kosten kunnen zij declareren. Dit is gebaseerd op het rechtspositiebesluit. Dit staat beschreven in onderstaande regeling en verordening.

Met terugwerkende kracht naar 2015 staan de declaraties van de leden van het college van B&W op de website. De wethouders en burgemeester willen transparant zijn in de kosten die ze maken én declareren in de uitoefening van hun functie. Iedereen kon de gegevens al opvragen, maar door ze op de website te plaatsen zijn ze nog eenvoudiger in te zien.

Op deze pagina staan de declaraties over 2015 in één document opgenomen. De burgemeester heeft in die periode geen declaraties ingediend.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de declaraties op de website geplaatst per keer dat ze worden ingediend.