Op straat of aan de deur verkopen

Het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen wordt ook wel venten genoemd. Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wanneer wel of niet venten?

  • Het is verboden te venten indien daartoe de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt.
  • Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 09.00 uur.
  • Er mag dus gevent worden van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.