Onderzoek drugsgebruik

De gemeente Oost Gelre heeft in november 2023 een rioolwateronderzoek laten doen naar drugsgebruik onder alle inwoners. Het wateronderzoeksinstituut KWR is ingeschakeld om dit uit te voeren.

Rioolwateronderzoek in Oost Gelre

Het rioolwater bevat onder andere resten van drugs die gebruikt zijn door de totale bevolking in het gebied. Een week lang zijn door KWR iedere dag monsters genomen uit de waterzuiveringsinstallatie in Lichtenvoorde en het gemaal in Groenlo. Het rioolwateronderzoek richtte zich op zes soorten drugs: amfetamine (speed), MDMA (ecstasy), methamfetamine (crystal meth), 3-MMC/4-MMC (miauw), cocaïne en cannabis.

De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met andere gemeenten in Nederland waar rioolwateronderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten laten zien dat het gebruik van de gemeten drugs in Oost Gelre over het algemeen beperkt is met uitzondering van de gemeten cathinonen 2-MMC, 3-MMC en 4-MMC.

Samenvatting uitkomsten

  • In de week dat er rioolwateronderzoek is gedaan in de gemeente Oost Gelre was de consumptie van de diverse gemeten drugs relatief beperkt (en bij methamfetamine onder de detectiegrens).
  • Cocaïne, MDMA en in mindere mate amfetamineworden in de gemeente Oost Gelre vooral in het weekend gebruikt.
  • De gevonden resultaten voor de som van de cathinonen 2-MMC, 3-MMC en 4-MMC zijn opvallend hoog en laten een duidelijke piek in het weekend zien. 
  • De resultaten laten zien dat er op verschillende dagen in de week een vergelijkbare hoeveelheid cannabis geconsumeerd wordt in de gemeente Oost Gelre, maar deze zijn verder niet opvallend. 
  • In vergelijking tot andere gemeenten waar rioolwateronderzoek is gedaan lag de consumptie van de gemeten drugs in Oost Gelre vaak lager.
  • Bij het lezen van de onderzoeksresultaten is het belangrijk om te realiseren dat op basis van deze uitkomsten er voor alle onderzochte drugs verder geen uitspraken gedaan kunnen worden over wie de gebruikers van deze drugs zijn, wat hun gebruikspatronen zijn en gebruiksfrequentie is.