Nieuws

Van

Tot en met

Achterhoek bekrachtigt samenwerking in Regionaal Mobiliteitsteam

Om mensen die in deze coronatijd hun baan (dreigen te) verliezen snel naar ander werk te begeleiden, bundelen partijen in de Achterhoek hun krachten. VNO-NCW, Graafschap College, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, UWV en de Achterhoekse gemeenten hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Grolse Kermis 2021 gaat niet door

Precies een maand geleden kondigden gemeente en Stichting Grolse Kermis (SGK) aan dat er mogelijkheden waren om de Grolse Kermis door te laten gaan. Vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen heeft het kabinet echter extra coronamaatregelen voor horeca en evenementen afgekondigd per 10 juli. Horeca, SGK en gemeente hebben nu besloten om de kermis af te gelasten. 

’t Greune Veld: enthousiaste reacties op plannen vergroenen Het Veld-Oost

We willen de wijk Het Veld-Oost in Lichtenvoorde groener maken én meer (klimaat)klaar voor de toekomst. Dat doen we met het icoonproject ’t Greune Veld. Graag betrekken we de wijkbewoners daarbij. In juni konden zij meedoen aan een digitaal buurtonderzoek. Vorige week dinsdag kwam een groep buurtbewoners bij elkaar om daar samen verder over te praten.

Workshop zingeving voor vrijwilligers op 7 oktober

In Oost Gelre zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers organiseren en begeleiden bijvoorbeeld inloopvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen. Soms komen ook serieuze onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld op het gebied van zingeving. Hoe gaat u om met verminderde mobiliteit? En hoe gaat u om met het wegvallen van vrienden en partner? Het gesprek hierover aangaan is soms moeilijk. Daarom bieden we vrijwilligers een workshop aan.

Tweede brede steunpakket voor ondernemers en inwoners

De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote maatschappelijke gevolgen. Het college van B&W heeft deze week besloten om een voorstel aan de raad voor te leggen met een breed steunpakket aan maatregelen voor ondernemers en inwoners.

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

Het coronavirus en de bijkomende coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen voor veel ondernemers. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) gaan ondernemers daarom adviseren bij het maken van keuzes voor de toekomst die het beste passen bij iedere afzonderlijke ondernemer en bedrijf. De gemeenten bieden steun aan ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie. Aanmelden is gratis via ROZ.

Samenwerking in ondersteuning horeca tijdens coronacrisis

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Oost Gelre, Aalten en Winterswijk hebben samen met de 3 gemeenten gesprekken gevoerd over de impact van de coronamaatregelen op de horeca. Dat heeft geleid tot het opstellen van een Routeplan Horeca. Wethouder Marieke Frank is blij met dit initiatief: “Iedereen is zich er zeer van bewust dat we elkaar door deze moeilijke periode moeten helpen. Het Routeplan Horeca kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld vanuit het aanbod van financiële begeleiding voor horecabedrijven die dat willen.”