Nieuws

Van

Tot en met

UPDATE - Mededeling gemeente n.a.v. veiligheid kunstgrasvelden

Namens het college van B&W toont wethouder Jos Hoenderboom begrip voor de onrust die is ontstaan bij sporters en ouders van jeugdspelers die op kunstgras spelen. Het college volgt de ontwikkelingen op de voet. Voor dit moment sluit het college zich aan bij de uitspraken die daarover door het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) en door de GGD Noord- en Oost Gelderland zijn gedaan.

Programma Lichtenvoorde vastgesteld door college

Het college van B&W heeft Programma Lichtenvoorde vastgesteld. Het college biedt het programma nu aan bij de gemeenteraad. Zodra de raad een positief besluit heeft genomen over het programma gaan we aan de slag met de projecten.

Vragenlijst over hondenpoep en losloopveldjes

Via onze toezichthouder (BOA), Programma Stad Groenlo en de campagne Geef Lichtenvoorde Kleur hebben we veel reacties gekregen over voorzieningen voor honden. Samen met enkele inwoners bekijken we nu de mogelijkheden voor losloopveldjes. Dit voor zowel Groenlo, Lichtenvoorde als in de kerkdorpen. Samen horen we graag welke ideeën er in onze gemeente hierover leven.

Werkplaats voor kunst en cultuur in Lichtenvoorde

Het college van B&W stelt ruimte beschikbaar voor een werkplaats voor kunst en cultuur in Lichtenvoorde. Eind september benaderde initiatiefnemer Arthur Lurvink het college met zijn idee voor  een broedplaats / ateliercollectief / werkplaats voor designers en kunstenaars uit de regio. Het college heeft enthousiast gereageerd en besloten om de voormalige basisschool aan de Frans Halsstraat 35 beschikbaar te stellen voor het initiatief. Dit middels een pilot voor de periode van twee jaar.

Vragender in het teken van duurzaamheid

Afgelopen zaterdag stond Vragender in het teken van duurzaamheid. Wethouder René Hoijtink verrichtte de officiële handeling voor de ingebruikname van de collectieve zonnedaken (postcoderoos) bij Loonbedrijf Vragender en Gunnewick Mengvoeders B.V. Naast de voordelen van duurzame energie schonk de wethouder ook aandacht aan andere vormen van duurzaamheid.

Groenplan buitenruimte Welkoop Lichtenvoorde

Het groenplan voor de directe omgeving van de Welkoop is verder uitgewerkt. We hebben daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die gemaakt zijn op de informatieavond van 11 oktober 2016. Op maandag 27 februari is er inloopmiddag bij de Welkoop. Daar kunt u het uitgewerkte plan bekijken.

Hartveilig wonen: vrijwilligers gezocht!

De gemeente Oost Gelre is ‘Hartveilig’. Bij een acute hartstilstand is de overlevingskans het grootst wanneer er binnen de eerste zes minuten zorg verleend wordt. Maar, een ambulance kan niet altijd binnen die zes minuten ter plaatse zijn. Hartveilig wonen speelt op die eerste belangrijke minuten in. Heeft u zich al aangemeld als vrijwilliger bij Hartveilig wonen?

30 of 40 dagen geen alcohol: Wie doet er mee?

Woensdag 1 maart start de actie ‘Ik Pas’. Iedereen kan zich inschrijven op www.ikpas.nl. Zo word je 1 van de deelnemers in Nederland die 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. In de Achterhoek ondersteunen IrisZorg en de GGD Noord- en Oost-Gelderland deze actie.