Nieuws

Van

Tot en met

College gaat voor nieuwbouw IEKC Lichtenvoorde

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een IEKC (Integraal Educatief KindCentrum) te bouwen op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek kiest het college voor volledige nieuwbouw, aldus wethouder René Hoijtink. “Die keuze sluit beter aan bij de onderwijsvisie van de deelnemende scholen aan het IEKC. Maar ook bij de oplossingen op het gebied van verkeer en parkeren en bij de wensen van speeltuinvereniging De Bleek.”

Viaduct aansluiting Laarberg in gebruik genomen

Sinds afgelopen vrijdagmiddag rijdt het lokale verkeer tussen Vreden/Zwillbrock en Groenlo via het viaduct in de nieuwe aansluiting Laarberg. Het viaduct maakt onderdeel uit van de nieuwe, 27 kilometer lange Nieuwe Twenteroute (N18). Met de openstelling is de kruising Vredenseweg met de bestaande N18 definitief vervallen.

BAM Infra legt laatste hand aan werkzaamheden kruispunt Lichtenvoorde-Zuid

De werkzaamheden aan de Nieuwe Twenteroute (N18) bij Varsseveld en Lichtenvoorde zijn bijna gereed. BAM Infra heeft de laatste werkzaamheden op de planning staan. In onze gemeente gaat het met name om de afbouw van de nieuwe geluidsschermen bij Lichtenvoorde-Zuid. Bewoners in de omgeving moeten de komende weken rekening houden met mogelijke hinder.

Inloopavond afkoppelen bij groenstrook Van Kinsbergenstraat in Groenlo

Op dinsdag 20 februari houden wij een inloopavond over mogelijke oplossingen voor de problemen met water op straat aan de Van Kinsbergenstraat in Groenlo. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn omwonenden van harte welkom bij Basisschool St. Willibrordus (Karel Doormanstraat 66).

Ouderavond ‘Onder invloed’ op 8 maart over pubers, alcohol en drugs

Op donderdag 8 maart 2018 is er een vervolg op de ouderavond van oktober vorig jaar. De ouderavond ‘Onder invloed’ wordt georganiseerd door Jongerenwerk Mazzel, Scholengemeenschap Marianum en de gemeente Oost Gelre. Ouders van pubers kunnen zich bij de gemeente aanmelden. Er is plek voor 150 personen.

Motie CDA geeft nieuwe wending aan procedure nieuwvestigingen intensieve veehouderijen Harreveld

Een motie van het CDA, dinsdagavond 6 februari aangenomen door de gemeenteraad van Oost Gelre, geeft een nieuwe wending aan de procedure van de nieuwvestiging van twee intensieve veehouderijen in Harreveld. Door deze motie wordt de huidige procedure voorlopig stopgezet, aldus wethouder van Uem: “We geven als college uitvoering aan de motie van de raad. Daarmee is de procedure om op basis van de afgeronde onderzoeken een besluit te nemen over de nieuwvestigingen opgeschort”.