Nieuws

Van

Tot en met

Vanaf 1 januari 2020 alleen nog op afspraak naar Burgerzaken

Om u sneller en beter te kunnen helpen, werkt de afdeling Burgerzaken vanaf 1 januari volledig op afspraak. Zo hoeft u nooit lang te wachten. Dat betekent wel dat u van tevoren een afspraak moet maken. Bijvoorbeeld als u een paspoort, rijbewijs of een ander product bij Burgerzaken wilt aanvragen. Het binnenlopen zonder afspraak komt hiermee te vervallen.

Bestuur Veiligheidsregio stemt in met Toekomstvisie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft woensdag 15 januari ingestemd met de Toekomstvisie voor de brandweer in deze regio. Hiermee kiest het bestuur voor een slagvaardiger organisatie, berekend op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De veiligheidsregio wil meer investeren op innovatie, vakbekwaamheid, risicobewustzijn en aandacht voor zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers. 

Resterend bedrag Innovatiefonds krijgt mogelijk nieuwe bestemming

Vanaf 2013 konden inwoners en bedrijven uit Oost Gelre een beroep doen op het Innovatiefonds. De afgelopen jaren is er weinig gebruik gemaakt van het Innovatiefonds. Daarom stelt het college voor het resterend bedrag een nieuwe bestemming te geven. In februari neemt de gemeenteraad een besluit.

Aanplant nieuwe bomen voorjaar 2020

Elk jaar hebben we in onze gemeente te maken met bomen die oud of ziek zijn. Die bomen moeten we helaas kappen. Als we bomen kappen, zorgen we ervoor dat we weer voldoende nieuwe bomen aanplanten. Dat gaan we ook dit jaar weer doen.

Wijziging spreekuur mantelzorgers Oost Gelre

De locatie van het spreekuur voor mantelzorgers in Oost Gelre wijzigt vanaf 4 februari. Het spreekuur is vanaf 4 februari elke dinsdagochtend bij VIT-hulp bij mantelzorg (Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde).