Nieuws

Van

Tot en met

Bijeenkomst alcoholpreventie voor verenigingen op 18 maart in Lichtenvoorde

Samen met partners in de regio zet de gemeente zich al jaren in voor het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren. Ook (sport)verenigingen hebben een belangrijke rol bij alcoholpreventie. Bijvoorbeeld als het gaat om afspraken over gebruik van alcohol in de kantine. Op maandag 18 maart organiseren we daarom een informatieavond over dit onderwerp in Lichtenvoorde.

College trekt lijn Rompa door

Het college van B&W gaat zelf regels aan Rompa/HPT opleggen om met name de geurhinder terug te dringen. Deze actie volgt op de mededeling van Rompa/HPT dat ze de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning intrekt. Vorige week heeft wethouder Bart Porskamp de buurtbewoners geïnformeerd over de nieuwe situatie en de stappen die de gemeente gaat zetten. “Wij pakken nu als college door en gaan de komende maanden ambtshalve regels opleggen.”

Ruimere mogelijkheden wonen in boerderijen

In Oost Gelre was het al langer mogelijk om het voormalige bedrijfsgedeelte van een boerderij in het buitengebied bij de woning te betrekken. En ook om de boerderij onder bepaalde voorwaarden te splitsen naar twee woningen. Nieuw in het beleid is dat de mogelijkheden om delen van de boerderij te vernieuwen en te moderniseren verruimd zijn, aldus wethouder Marieke Frank: “Wonen is een speerpunt van het college en met het verruimen van de mogelijkheden geven we ook daaraan een impuls.”

Collegeleden doen mee aan actie IkPas!

Woensdag 6 maart start de actie IkPas. Dat betekent 40 dagen lang geen alcohol drinken. Iedereen kan meedoen! Burgemeester Annette Bronsvoort, wethouders Jos Hoenderboom en Bart Porskamp en gemeentesecretaris Marjan Nekkers doen dit jaar namens het college van B&W mee aan IkPas. We gingen met ze in gesprek.

Informatiemoment herinrichting Borculoseweg op woensdag 20 februari

De werkzaamheden aan de Borculoseweg in Groenlo verlopen goed. Het grote regenwaterriool leggen we deze week. Ook het asfalt tussen de brug bij de Slinge en de Hartebroekseweg maken we deze week af. Dit betekent dat we eerder starten met het planten van het groen. Op woensdag 20 februari om 18.00 uur is hierover een informatiemoment in de voormalige basisschool De Watermolen.

Buurtbemiddeling in Oost Gelre

Soms hebben mensen last van hun buren. Denk aan geluidsoverlast, overhangende takken of pesterijen. Verschillende leefpatronen kunnen leiden tot ruzies en irritaties. Gelukkig komen de meeste buren daar samen wel uit. Maar soms ontstaat er een conflict waardoor prettige omgang met elkaar niet meer mogelijk is. Buurtbemiddeling kan dan helpen.

Veilig thuis wonen met slimme sensoren in Oost Gelre

In Oost Gelre start het project ‘Leefsamen Achterhoek’. Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit. Tot en met 18 februari kunnen mensen zich aanmelden.

Bouwen naar behoefte biedt Oost Gelre perspectief

Onlangs maakte de Regio Achterhoek bekend dat de Achterhoekse gemeenten eensgezind kiezen voor investeren in bestaande woningen en bouwen naar behoefte. Volgens wethouder Bart Porskamp biedt dit een goed perspectief voor Oost Gelre: “Wij hebben altijd gedacht in kansen en die kansen dienen zich nu aan.”