Nieuws

Van

Tot en met

Paasvuren Oost Gelre afgelast, paasvuur Zieuwent gaat onder voorbehoud door

Zoals bekend is het actuele natuurbrandrisico in onze omgeving op 15 april opgeschaald naar fase 2 (zie www.natuurbrandrisico.nl). De komende dagen wordt geen regen verwacht maar schijnt de zon juist uitbundig. Dit betekent dat van de verleende stookontheffingen in Oost Gelre geen gebruik mag worden gemaakt. En dus ook dat alle paasvuren in Oost Gelre niet mogen worden aangestoken. Er is wel één uitzondering voor het paasvuur in Zieuwent.

Uitnodiging: Avond voor werkgevers op maandag 6 mei

De gemeente Oost Gelre en het Werkgeversservicepunt Achterhoek hebben hoge ambities op het gebied van arbeidsparticipatie en het economisch en vestigingsklimaat in onze gemeente. Thema’s die rechtstreeks de belangen en ambities van ondernemers raken. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? Dat bespreken we graag met werkgevers uit Oost Gelre op 6 mei.

College neemt besluit op bezwaar nieuwvestigingen intensieve veehouderijen

Vorig jaar is een besluit genomen over de vestiging van intensieve veehouderijen in de  Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde. Door dit besluit konden twee lopende initiatieven aan de Kroosdijk en Schurinkweg geen doorgang meer vinden. Beide bedrijven hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze heeft de bezwaren ongegrond verklaard. Het college heeft dit advies overgenomen.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

Het voorjaar is vroeg dit jaar. Ook de eiken komen alweer in het blad. En dat betekent dat de groeiomstandigheden voor de eikenprocessierups gunstig zijn. In een aantal proefstations kropen de eerste rupsen al uit hun eitjes. Van de brandharen van de rups kun je jeuk en gezondheidsklachten krijgen. Daarom start de firma Wolterinck uit Beltrum vanaf volgende week met de preventieve bestrijding. Dat doen zij met een biologisch middel dat ze in de kruin van de eikenbomen spuiten. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Inloopavond bestemmingsplan Zonnepark Lievelde

Het college van B&W heeft in 2018 onder voorwaarden medewerking verleend aan een initiatief voor een zonnepark in het buitengebied bij Lievelde. Met ingang van 12 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Om belangstellenden hierover goed te informeren is er op donderdag 25 april een inloopavond in het gemeentehuis. Dit initiatief is een pilotproject, gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet.

Gemeentebomen in relatie tot zonnepanelen: zo gaan we ermee om!

Bomen zorgen voor schaduw. En dat is minder gunstig voor de opbrengst van zonnepalen. Het is daarom begrijpelijk dat wij elk jaar een aantal verzoeken van inwoners krijgen om gemeentelijke bomen weg te halen. In 2015 heeft het toenmalige gemeentebestuur zich hierover uitgesproken. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan dit soort verzoeken.

Oost Gelre aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied

Inwoners en bedrijven in het buitengebied ontvangen deze week een brief van de gemeente. Daarin worden ze uitgenodigd een enquête in te vullen. De enquête moet inzicht geven in wat er in het buitengebied speelt op het gebied van veiligheid. Burgemeester Bronsvoort: “Veiligheid is een belangrijk thema, ook voor de inwoners van het buitengebied. We doen een beroep op hen om informatie over veiligheid in hun omgeving met ons te delen.”

Ouderbijeenkomsten ‘Omgaan met pubers’ van start

Het Preventie Platform Jeugd organiseert voor ouders van pubers vijf ouderbijeenkomsten over ‘Omgaan met pubers’. De bijeenkomsten zijn op maandag 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni van 19.30 – 21.30 uur. We verwachten u op alle avonden. De bijeenkomsten zijn in Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde

Geef kinderen het lef voor zichzelf op te komen

Sommige kinderen hebben moeite met vriendjes maken, nee zeggen en voor zichzelf opkomen. Helemaal niet nodig! ‘Durf je wél?!’ is een sociale weerbaarheidstraining en geeft kinderen het zelfvertrouwen en het lef voor zichzelf op te komen. Op 9 mei start de training in Aalten.