Nieuws

Van

Tot en met

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

Van 1 t/m 31 maart 2021 loopt een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in de Achterhoek. In 2017 werd dit onderzoek ook uitgevoerd. Anno 2021 is het nodig om de inzichten te actualiseren en ontwikkelingen in beeld te brengen. Het Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) wordt gehouden in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Meer nieuwe woningen in Oost Gelre

Oost Gelre wil het woningbouwprogramma uitbreiden met 280 extra woningen, bovenop de 317 woningen die al gebouwd kunnen worden. De woningen komen onder andere op de vrijkomende schoollocaties en transformatielocaties. Wethouder Porskamp: “We zien een positieve ontwikkeling in de vraag naar woningen. Dat biedt mogelijkheden voor ons, bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties als Brouwhuizen fase 2 in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde. Maar het biedt ook kansen aan marktpartijen om zich te melden met plannen.”

Verkiezingen: stempassen worden vanaf deze week thuisbezorgd

De verkiezingen komen dichterbij. Vanaf deze week worden de stempassen (en stempluspassen voor 70-plussers) per post verstuurd. Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt? Vraag dan een vervangende stempas aan.  

Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of heeft u vragen over uw aanslagbiljet? Bel ons dan op nummer (0544) 39 35 60. Wij kunnen u uitleggen hoe de waarde van uw woning of bedrijfspand is bepaald. Ook kunnen we een afspraak maken met een taxateur die bij u komt kijken. Dit is gratis!

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Met dagtekening 25 februari ontvangt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen via de post of via www.mijnoverheid.nl. Heeft u een laag inkomen? Of een iets hoger inkomen waardoor u niet het volledige kindgebonden budget ontvangt? Dan kunt u (gedeeltelijk) kwijtschelding aanvragen.

Concept-Mobiliteitsupdates Groenlo en Lichtenvoorde

In 2014 heeft de gemeente het ‘Integraal verkeersprogramma Oost Gelre 2014-2024’ vastgesteld. Inmiddels zijn we 9 jaar verder en recente en toekomstige ontwikkelingen vragen om een tussentijdse update, met name voor de 2 grote kernen. Daarom hebben we zowel voor Groenlo als voor Lichtenvoorde een Mobiliteitsupdate opgesteld. De concept-versies vindt u op onze website. Tot 14 maart kunt u hierop reageren. Daarna worden de stukken definitief gemaakt voor vaststelling door de gemeenteraad.

(Blijf) Samen in Beweging

Het project Samen in Beweging stimuleert ouderen om in beweging te blijven en sociaal actief te zijn. De gemeente Oost Gelre werkt samen met de gemeente Winterswijk en GGD Noord- en Oost- Gelderland om lokaal passende activiteiten te organiseren. Nog niet alle activiteiten kunnen opgestart worden, maar we geven graag tips om thuis in beweging te blijven.

Formulierenbrigade Lichtenvoorde start weer

Vanaf donderdag 4 maart kunt u in Lichtenvoorde weer bij de Formulierenbrigade van Schuldhulp Op Maat terecht. De locatie Groenlo blijft voorlopig vanwege de beperkte ruimte nog gesloten.

Het Sociaal Team kan helpen bij problemen

Zeker in deze tijd kunnen mensen met problemen te maken krijgen. Dat is niks om je voor te schamen. Het kunnen allerlei problemen zijn. Bijvoorbeeld financiële problemen, problemen met opvoeden of (mentale) gezondheidsproblemen. Het Sociaal Team kan hierbij helpen.

Doe nog gauw mee met de Achterhoekse Bespaaractie!

Inmiddels hebben al veel huiseigenaren zich aangemeld voor de Achterhoekse Bespaaractie. Tijdens een adviesgesprek met een energiespecialist wordt het hele huis nagelopen, om te kijken hoe het staat met de isolatiemaatregelen.