Nieuws

Van

Tot en met

Inloopavond Zonnepark Lievelde

Het college van B&W heeft onder voorwaarden medewerking verleend aan een initiatief voor een zonnepark in het buitengebied bij Lievelde. Dit initiatief is een pilotproject, gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de communicatie met belanghebbenden. Eén van de acties daarin is een inloopavond, waar de initiatiefnemers hun plannen toelichten.

Borculoseweg in Groenlo tijdens Kerst tijdelijk open voor verkeer

We zijn al weer een paar weken bezig met de werkzaamheden aan de Borculoseweg in Groenlo. Het eerste deel van het regenwaterriool is geplaatst. De stratenmaker is begonnen met het bestraten van het deel tussen de brug over de Slinge en de 1e inrit van Kolkman Brandstoffen. Volgende week leggen we het nieuwe asfalt. Vanaf 21 december tot 7 januari is de Borculoseweg tijdelijk weer toegankelijk voor al het verkeer.

Serious Request in Oost Gelre!

De actie Serious Request krijgt dit jaar een andere opzet. Het glazen huis wordt ingeruild voor een wandeltocht door de DJ’s van 3FM. De opbrengst gaat naar drie goede doelen die het Rode Kruis aan Serious Request 2018 heeft verbonden: Reanimatie in Nederland, Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij oorlog en conflicten.

Oproep: duikers afsluiten om regenwater vast te houden

Vanuit Klimaat Klaor is er deze week aandacht voor de oproep van Waterschap Rijn en IJssel. Na de extreem droge periode is het deze winter van groot belang om elke druppel regen die er valt goed in de grond te krijgen. Daarbij helpt bijvoorbeeld het afsluiten van drainages en het (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers. Het waterschap stelt hiervoor professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Wervingsacties voor leden of donateurs aan de deur?

Organisaties proberen leden en/of donateurs te werven. De laatste tijd ook steeds vaker huis-aan-huis. Het werven van leden en/of donateurs valt onder de collectevergunning. Hiervoor moet de gemeente een vergunning verlenen aan het donateurwervingsbureau.

Rampbestrijdingsplan Lesli Vuurwerk B.V.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het rampbestrijdingsplan Lesli Vuurwerk B.V. In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied

De gemeente Oost Gelre gaat aan de slag met het Keurmerk veilig buitengebied. Doel is om het buitengebied veilig te houden en waar nodig veiliger te maken. Het keurmerk sluit aan bij de inspanningen om Oost Gelre veilig te houden, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit en ondermijning.” Oost Gelre wil in januari 2019 starten met de uitvoering.