Nieuws

Van

Tot en met

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.

Mantelzorg, wat is dat?

Mantelzorg is een veelgehoorde term, maar wat is het precies? Mantelzorg is de zorg die door naasten wordt gegeven aan chronisch zieken en hulpbehoevenden. Het gaat dan om partners, familieleden, kennissen, vrienden en/of buren. Ouders van een kind met een ernstige ziekte of aandoening zijn ook mantelzorgers. Mantelzorg is langdurige zorg die onbetaald is. Onbetaald maar ook onbetaalbaar. Mantelzorger ben je eigenlijk 24 uur per dag. Als er zorg nodig is, is de mantelzorger vaak de eerste op wie een beroep wordt gedaan.

Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde

Op een mooie woonplek voor jong en oud, midden in het centrum van Lichtenvoorde, worden 25 woningen gebouwd. Op de huidige locatie staan momenteel nog 5 panden die na de sloop in januari 2022 worden vervangen door 25 nieuwe woningen. De inschatting is dat de bouw in april of mei 2022 start. De oplevering is naar schatting eind 2022.

Online bijeenkomst op 8 december over Omgevingsvisie Oost Gelre

Het lijkt ver weg: 2040. Maar om Oost Gelre ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te houden, zullen we daar nu al over moeten nadenken. Hoe blijft het aangenaam om te wonen, werken, ondernemen en recreëren in Oost Gelre? Graag willen we samen met onze inwoners en ondernemers een Omgevingsvisie 2040 maken.

Samenwerking Stadskamer en Vincentiushuis werpt prachtige vruchten af

Aan de Ruurloseweg 13b staat een schitterend pand waarop in grote gele letters Vincentiushuis staat. Buiten wappert de roze vlag van De Stadskamer. Binnen is het huiselijk ingericht met voor beide een afdeling die middels een schuifdeur naar behoefte open en dicht gedaan kan worden. Vanaf juli zijn beide organisaties verhuisd naar deze locatie en zitten ze in deze speciaal voor hen verbouwde garage.

Kunstexpositie VROUW

Speciaal voor ‘Orange the World’ hebben Astrid Vredegoor, Cynthia van Wijngaarden en Natasja Scharenborg. een aantal kunstwerken gemaakt, met als thema VROUW. Alle 3 de kunstenaars zijn afkomstig uit Oost Gelre. We zijn heel blij met hun medewerking!

Subsidie voor het levensloopbestendig maken van woningen

Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag uw woning levensloopbestendig aanpassen? Voor deze aanpassingen kunt u in bepaalde gevallen subsidie aanvragen. Er is voor 2022 wederom subsidie beschikbaar voor het opplussen van uw eigen woning of huurwoning. De subsidie bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 750.

Enquête beleid welzijnssubsidie Oost Gelre

We zijn benieuwd naar de ervaringen van organisaties met ons welzijnssubsidiebeleid. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Iedere organisatie die actief is op het gebied van welzijn kan deze enquête invullen. Het maakt niet uit of uw organisatie wel of geen subsidie van de gemeente ontvangt.

Meld vermoedens van zorgfraude

Als gemeente Oost Gelre geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt. Of de kwaliteit van de hulp is onvoldoende. Denk aan een zorgverlener die minder vaak komt dan is afgesproken.