Nieuwe grondprijzen voor woningbouwkavels in de gemeente

De grondprijsberekening uit 2021 liet een verschil zien in de kavelwaardering tussen de kleine en de grote kernen. Daarnaast was er ook een verschil in grondprijzen tussen de grote kernen onderling. Een duidelijke noodzaak of onderbouwing om dit verschilte handhaven is niet meer aanwezig. Daarom heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 5 juli 2022 aangegeven dat de grondprijzen marktconform moeten zijn. In lijn hiermee heeft het college van B&W besloten om de grondprijzen voor woningbouwkavels per 1 januari 2024 aan te passen.  

Oude grondprijzen 

De oude grondprijzen in de kleine kernen waren duidelijk lager dan in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo. Daarnaast was er voor de kleine kernen maar één grondprijs voor alle typen woningbouw. In de grote kernen was er één grondprijs voor kavels tot 500 m². Er was een tweede grondprijs voor kavels boven de 500 m². Onderling zat er verschil in de grondprijs tussen Lichtenvoorde en Groenlo.  

Nieuwe grondprijzen 

Voor het vaststellen van de nieuwe grondprijzen maken we onderscheid tussen de grote en de kleine kernen. Dat doen we op basis van de Regionale Woonagenda Achterhoek. De nieuwe grondprijzen gaan uit van het woningtype, de maximale VON-prijs en de kaveloppervlakte. Hierdoor verdwijnen de onderlinge verschillen in grondprijs tussen de grote kernen. 

Overzicht grondprijzen vanaf 1 januari 2024

Grondprijzen Lichtenvoorde/GroenloMaximale kavel opp.Per m2 excl. BTW
Sociale huur (rij en appartementen)125 m2€ 160,00 
Betaalbare koopSociale koop/Starters (rij)200 m2€ 225,00 
Goedkope koop (hoek/rij/2^1 kap)250 m2€ 250,00 
Middeldure koop (rij/2^1 kap/VS)300 m2€ 280,00 
Dure koop (2^1 kap/vrijstaand)450 m2€ 300,00 
Dure koop plus (vrijstaand)n.v.t.€ 325,00 
Grondprijzen Harreveld/Lievelde/Mariënvelde/Vragender/ZieuwentMaximale kavel opp.Per m2 excl. BTW
Sociale huur (rij en appartementen)125 m2€ 160,00 
Betaalbare koopSociale koop/Starters (rij)200 m2€ 225,00 
Goedkope koop (hoek/rij/2^1 kap)250 m2€ 225,00 
Middeldure koop (rij/2^1 kap/VS)300 m2€ 252,00 
Dure koop (2^1 kap/vrijstaand)450 m2€ 300,00 
Dure koop plus (vrijstaand)n.v.t.€ 325,00 

Voor- en nadelen 

De nieuwe grondprijsberekening zorgt voor marktconforme grondprijzen en een evenwichtige bepaling van de grondprijzen. Voordeel is dat de ‘betaalbare koop’ woningen binnen de grote kernen beter bereikbaar worden voor de lagere inkomens. Nadeel is dat de grondprijzen in de kleine kernen voor ‘goedkope koop’ en het hoge segment zullen stijgen. 

Starterskorting 

Dit is een korting van 10% op de grondprijs voor starters die gold in de kleine kernen. De starterskorting kunt u vanaf nu voor zowel de grote als kleine kernen aanvragen. 

De voorwaarden voor de starterskorting zijn: 

  • De kavel heeft een maximale oppervlakte van 200 m². 
  • De kavel wordt gekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar. Deze persoon koopt of verkrijgt wel voor de eerste keer een eigen woning. 
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar. Dat betekent dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting terugbetaald moet worden. Bij verkoop in ieder volgend jaar wordt de terugbetaling met telkens 10% lager. De koper moet het vast laten leggen bij de notaris. 

Wilt u meer weten?