Milieuoverlast

De gemeente Oost Gelre doet veel om het wonen, werken en recreëren in een schone en gezonde omgeving te bevorderen. De gemeente heeft meerdere instrumenten om dit te realiseren. Een belangrijk instrument is de toezicht en handhaving van de milieuregels.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De Omgevingsdienst Achterhoek voert sinds 1 april 2013 de milieutaken uit voor de lokale en provinciale overheden in de Achterhoek. Ook voor milieuklachten is de ODA in de meeste gevallen, in opdracht van de gemeente, de uitvoerende instantie.

Melding van een milieuklacht

Hebt u een milieuklacht over bedrijven? Zoals geluid-, geur- of stofoverlast? Dan kunt u deze melden via het Meldingen Registratiesysteem van Provincie Gelderland:

Website                : milieuklacht indienen
Telefoonnummer : (026) 359 99 99 (24 uur/dag)
E-mail                    : provincieloket@gelderland.nl

Hier worden alle milieuklachten over bedrijven uit de Achterhoek geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de ODA.

Afhandeling van uw klacht volgen

Als u een klacht hebt, ontvangt u een internetlink. Via deze link kunt u precies volgen wat er met uw klacht is gedaan en welke acties er ondernomen zijn. Op deze manier is op een transparante manier te volgen hoe en wanneer er actie ondernomen is op een klacht/melding.

Heeft u een andere klacht?

Klachten over andere zaken kunt u direct bij de gemeente melden. Denk daarbij aan klachten over bouwen, hondenpoep of overlast van de buren. Lees meer hierover op onze pagina Handhaving.