default iconLuchtemissiepunten (exclusief CV's, gasheaters en ruimteventilatie van kantoren en natte groepen) Vitelco Leather / HPT

Vitelco Leather

Locatie Nr. Omschrijving emissiepunt Aan-tal Totaal debiet (m3 / uur)

Dakhoogte

(m)

Hoogte afvoerpijp (m) Afblaas-hoogte (m)
Looierij a Dakkappen (ruimteventilatie nathuis) 2 Nat. ventilatie 9 --- 9
Finishafdeling b Afzuiging finishruimte en -machines (schoorsteen) 1 45 kW 8 22 30
Afvalwaterzuivering c Luchtwasser waterzuivering 2 8.500 8 2 10
Ketelhuis d Stoomketel Afgassen stoomketel 1 4.500 7 1 9
Vacuumlijn e Luchtaflaat vacuum 1 Nat. ventilatie 8 1 9
Wetblue afdeling f Schaafmachines afzuiging fijnstof 1 10.000 8 1 9
Wetblue afdeling g Schaafmachines afzuiging slijpsteen 12 1,5 kW 6 Gevel 6
Droogafdeling h Spankast ventilatie 3 0,75 kW 8 1 9
Droogafdeling i Conditioner ventilatie 8 4 kW 8 2 10
Compressorruimte j Compressor ventilatie L55 1 1,5 kW 7 2 9
Compressorruimte k Compressor ventilatie L80 1 2,5 kW 7 2 9
Nathuis (ververij) l Afzuiging weegschaal 1 0,75 kW 6 Gevel 6
Nathuis (ververij) m Afzuigpunt 1 700 6 Gevel 6
Finishafdeling n Finishhal dak ventilatie 2 2,5 kW 1 1 2
Finishafdeling o Spuitmachine ventilatie koelzone 1 4 kW 1 Gevel 1
Ketelhuis p Dakkappen (ruimteventilatie ketelhuis) 1 Nat. ventilatie 8 --- 8
Droogafdeling q Ruimtelijke ventilatie (gevel) 1 Nat. ventilatie 2 Gevel 2

HPT

Locatie Nr. Omschrijving emissiepunt Aan-tal Totaal debiet (m3 / uur) Dakhoogte (m) Hoogte afvoerpijp (m) Afblaas-hoogte (m)
Granulatorafdeling r Afzuiging droogtunnels 3 120.000 10 3 13
Verpakafdeling s Afzuiging maalderij (biobed met kokosvulling) 1 7.500 8 2 10
Natte productieruimte t Luchtwasser splitbunkers en procesvaten 1 500 10 4 14
Natte productieruimte u Ruimteventilatie natte productieruimte 1 5.000 10 1 11
Maalderij v Ruimteventilatie maalderij 1 5.000 8 1 9
Verpakafdeling w Ruimteventilatie verpakkingsafdeling 1 15.000 8 1 9
Verpakafdeling x Ruimteventilatie granulaatsilo's 3 500 8 2 10

Luchtemissies (m.u.v. geur)

VOS-emissie

Het Oplosmiddelbesluit, afdeling 2.11 Activiteitenbesluit, is van toepassing. Er is sprake van een oplosmiddelinstallatie als bedoeld in bijlage VII, deel 1, bij de Richtlijn 2010/75/EU. Activiteit 13; Coating van leer is van toepassing. Het VOS-gebruik bedraagt naar verwachting 40 ton per jaar (meer dan de drempelwaarde van 10 ton). Er wordt voldaan aan de emissie-grenswaarde van 85 gram VOS / m2 leer. Er wordt dus voldaan aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties van het Activiteitenbesluit.

Stof-emissie

Het stof dat vrijkomt bij het schuren van leer, wordt afgevangen met een stoffilterinstallatie (renvooinr. 35 op de indelingstekening). Er wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde van 5 mg / m3 .

NOx-emissie

Stookinstallaties, waaronder de stoomketel (renvooinr. 17 op de indelingstekening) voldoen aan de NOx norm van 70 mg / m3 . Overige emissies De overige emissies, zoals zwaveldioxide en ammoniak, betreffen diffuse emissies.

Adviesbureau Brekelmans B.V.
Bijlage15-Luchtemissie.xls