Luchtemissiepunten (exclusief CV's, gasheaters en ruimteventilatie van kantoren en natte groepen) Vitelco Leather / HPT

Vitelco Leather

LocatieNr.Omschrijving emissiepuntAantalTotaal debiet (m3 / uur)

Dakhoogte

(m)

Hoogte afvoerpijp (m)Afblaas-hoogte (m)
LooierijaDakkappen (ruimteventilatie nathuis)2Nat. ventilatie9---9
FinishafdelingbAfzuiging finishruimte en -machines (schoorsteen)145 kW82230
AfvalwaterzuiveringcLuchtwasser waterzuivering28.5008210
KetelhuisdStoomketel Afgassen stoomketel14.500719
VacuumlijneLuchtaflaat vacuum1Nat. ventilatie819
Wetblue afdelingfSchaafmachines afzuiging fijnstof110.000819
Wetblue afdelinggSchaafmachines afzuiging slijpsteen121,5 kW6Gevel6
DroogafdelinghSpankast ventilatie30,75 kW819
DroogafdelingiConditioner ventilatie84 kW8210
CompressorruimtejCompressor ventilatie L5511,5 kW729
CompressorruimtekCompressor ventilatie L8012,5 kW729
Nathuis (ververij)lAfzuiging weegschaal10,75 kW6Gevel6
Nathuis (ververij)mAfzuigpunt17006Gevel6
FinishafdelingnFinishhal dak ventilatie22,5 kW112
FinishafdelingoSpuitmachine ventilatie koelzone14 kW1Gevel1
KetelhuispDakkappen (ruimteventilatie ketelhuis)1Nat. ventilatie8---8
DroogafdelingqRuimtelijke ventilatie (gevel)1Nat. ventilatie2Gevel2

HPT

LocatieNr.Omschrijving emissiepuntAantal  Totaal debiet (m3 / uur)Dakhoogte (m)Hoogte afvoerpijp (m)Afblaas-hoogte (m)
GranulatorafdelingrAfzuiging droogtunnels3120.00010313
VerpakafdelingsAfzuiging maalderij (biobed met kokosvulling)17.5008210
Natte productieruimtetLuchtwasser splitbunkers en procesvaten150010414
Natte productieruimteuRuimteventilatie natte productieruimte15.00010111
MaalderijvRuimteventilatie maalderij15.000819
VerpakafdelingwRuimteventilatie verpakkingsafdeling115.000819
VerpakafdelingxRuimteventilatie granulaatsilo's35008210

Luchtemissies (m.u.v. geur)

VOS-emissie

Het Oplosmiddelbesluit, afdeling 2.11 Activiteitenbesluit, is van toepassing. Er is sprake van een oplosmiddelinstallatie als bedoeld in bijlage VII, deel 1, bij de Richtlijn 2010/75/EU. Activiteit 13; Coating van leer is van toepassing. Het VOS-gebruik bedraagt naar verwachting 40 ton per jaar (meer dan de drempelwaarde van 10 ton). Er wordt voldaan aan de emissie-grenswaarde van 85 gram VOS / m2 leer. Er wordt dus voldaan aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties van het Activiteitenbesluit.

Stof-emissie

Het stof dat vrijkomt bij het schuren van leer, wordt afgevangen met een stoffilterinstallatie (renvooinr. 35 op de indelingstekening). Er wordt voldaan aan de emissiegrenswaarde van 5 mg / m3 .

NOx-emissie

Stookinstallaties, waaronder de stoomketel (renvooinr. 17 op de indelingstekening) voldoen aan de NOx norm van 70 mg / m3 . Overige emissies De overige emissies, zoals zwaveldioxide en ammoniak, betreffen diffuse emissies.

Adviesbureau Brekelmans B.V.
Bijlage15-Luchtemissie.xls