Lokaal Beweeg- en Sportakkoord

Op 23 juni 2021 is het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord 'Heel Oost Gelre Beweegt' ondertekend. Met dit akkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Aan verschillende partijen is vooraf de mogelijkheid geboden om het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord te ondersteunen. Er zijn al bijna 50 partners aangesloten. Het akkoord kenmerkt zich door groot en integraal denken, maar klein en dichtbij te werken. Het beweeg- en sportakkoord is niet van de gemeente, maar van de gemeenschap (dus van ons allemaal).

Stuurgroep

Om te waarborgen dat het niet blijft bij een papieren versie van het beweeg- en sportakkoord is er een stuurgroep opgericht. Zij monitort de voortgang van de verschillende activiteiten, deelt ontwikkelingen en waar we kansen zien worden nieuwe ambities opgesteld. De stuurgroep bestaat uit:

  • Bennie Bles
  • Bauke Brummelaar – Haarlink
  • Jacques Janssen
  • Pascal Kamperman
  • Michiel Krabbenborg

Ambitieteams

De ambitieteams concretiseren de ambities uit het lokaal beweeg- en sportakkoord en zorgen voor de uitvoering. De ambitieteams bestaan uit vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, buurt/wijk-instellingen, gezondheidsinstellingen, bedrijven en gemeente. Er zijn twee ambitieteams, één voor jeugd en jongeren en één voor de doelgroep ouder dan 18 jaar.

Online uitzending terugkijken

In een online uitzending vanuit de Blanckenborg in Groenlo is presentator Eef Steentjes met tafelgasten in gesprek gegaan over het akkoord.

Vragen?

Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg, telefoonnummer 06 22 85 68 45 of via e-mail m.krabbenborg@oostgelre.nl.