Locatie Eschpark / FCCL

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een BMX-baan voor de Fietscrossclub Lichtenvoorde (FCCL) te realiseren op het Eschpark in Lichtenvoorde.

De fietscrossclub FCCL heeft de nadrukkelijke wens voor een nieuwe locatie voor een BMX-baan. Uit een locatiestudie komt het Eschpark naar voren als meest geschikte locatie voor een BMX-baan. Dit is inmiddels ook door de gemeenteraad bekrachtigd in de raadsvergadering van 9 maart 2021. We gaan nu in samenspraak met alle betrokkenen toewerken naar een bestemmingsplan dat realisatie van een BMX-baan op het Eschpark mogelijk moet maken.

Dit bestemmingsplan wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Informatie

Hieronder treft u de documenten aan de betrekking hebben op dit plan. Onder andere de Locatiestudie, de Planstudie Eschpark en een link naar een 3D-impressie. Deze 3D-impressie geeft een beeld van de mogelijkheden voor een BMX-baan. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt en verfijnd richting een bestemmingsplan.

Wie vragen heeft kan die stellen via de mail naar m.krabbenborg@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Documenten