Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding of ‘lintje’ is een waardevolle erkenning voor de persoonlijke inzet van iemand voor de samenleving. Iedereen mag een lintje voor iemand anders aanvragen. U kunt daarbij denken aan:

 • vrijwilligers die zich voor lange tijd inzetten voor organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.
 • mensen die hele bijzondere prestaties leverden voor de samenleving. Het gaat om prestaties die veel verder gaan van wat je van iemand mag verwachten naast hun betaalde baan.

Een Koninklijke onderscheiding is een hele eer. Verdient iemand volgens u een Koninklijke onderscheiding? U kunt deze persoon dan bij ons voordragen. Wij helpen u met uw aanvraag.

Er zijn verschillende soorten Koninklijke onderscheidingenexterne-link-icoon, elk op een ander niveau. Het Kapittel voor de Civiele Ordenexterne-link-icoon beoordeelt wie welke onderscheiding krijgt.

Stap 1: Neem contact met ons op

 • Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
 • Woont de persoon die u wilt voordragen in de gemeente Oost Gelre? Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinetszaken, (0544) 39 35 35.
 • Samen schat u in of de verdiensten voldoende zijn om een aanvraag te doen.

Stap 2: Doe de aanvraag

 • Verzamel alle gegevens over de persoon die u wilt voordragen.
 • Controleer of alle gegevens compleet zijn.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Neem opnieuw contact met ons op.
 • Na onze controle en ons advies sturen we aanvraag door naar de Kanselarij der Nederlandse Ordenexterne-link-icoon.

Stap 3: Zoek ondersteuning voor uw aanvraag

 • De richtlijn is dat iemand zich minimaal 15 jaar achter elkaar belangeloos heeft ingezet voor de samenleving.
 • Zet de verdiensten op een rijtje. De uitleg waarom is het belangrijkste onderdeel.
 • Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig.
 • Vergeet niet om de namen en contactgegevens van de bestuurders of vrijwilligersorganisatie te vermelden.
 • Het behandelen van uw aanvraag duurt meestal 5 maanden tot 1 jaar. Dit komt doordat meerdere afdelingen de aanvraag beoordelen. Begin daarom op tijd met uw aanvraag.
 • De burgemeester deelt de lintjes uit. Dat kan op 2 verschillende momenten:
 1. Tijdens de Lintjesregen. Dit is meestal op de dag voor Koningsdag. U moet het voorstel voor 1 juli van elk jaar indienen.
 2. Tijdens een bijzonder moment, zoals een jubileum of afscheid. Uw aanvraag moet minimaal 6 maanden van tevoren bij ons binnen zijn. Overleg eerst met ons over de instuurdatum.