Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen kunnen krijgen. De Erepenning staat symbool voor het respect en de waardering van de Koning voor bijzondere verdiensten. De uitreiking vindt alleen plaats bij de viering van het 50-jarig bestaan. Of een veelvoud van 25 jaar daarna.

Uw vereniging, stichting of instelling komt voor de Koninklijke Erepenning in aanmerking als:

  • zij bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven
  • minimaal 50 jaar bestaat

de vereniging zich lange tijd heeft ingezet op cultureel en maatschappelijk gebied.

  • Neem contact op met de medewerker Kabinetszaken, (0544) 39 35 35.
  • Samen schat u in of de verdiensten voldoende zijn om een aanvraag te doen.
  • Ook krijgt u uitleg over wat u moet doen en wat u moet meesturen met de aanvraag.
  • Het aanvragen loopt via de burgemeester van de gemeente waar de vereniging, stichting of instelling zit.
  • De aanvrager mag geen bond of overkoepeling van meer verenigingen of stichtingen zijn.
  • Het behandelen van de aanvraag duurt ongeveer 1 jaar. Begin daarom een jaar voor het jubileumjaar met de aanvraag.
  • De burgemeester reikt de Koninklijke Erepenning uit tijdens de viering van het jubileum.