Kansspelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van kansspelautomaten hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig.

Wat u moet weten

 • Het aanvragen kan alleen worden gedaan door een horecabedrijf met een horecavergunning.
 • De vergunning voor het plaatsen van kansspelautomaten wordt in principe voor onbepaalde tijd afgegeven.
 • U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier in pdf:

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

De kosten zijn € 226,50 voor de eerste kansspelautomaat voor onbepaalde tijd en € 136 voor elke volgende kansspelautomaat voor onbepaalde tijd.

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat zijn de kosten € 56,50. Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 • voor de eerste kansspelautomaat € 56,50
 • en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34

Voorwaarden

Aan het plaatsen van kansspelautomaten is een aantal voorwaarden verbonden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

Onder een hoogdrempelige inrichting wordt verstaan:

 • een café of restaurant met een geldige alcoholvergunning:
  • waarbij het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan zelfstandige betekenis wordt toegekend en
  • de activiteiten gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder.

Onder een laagdrempelige inrichting wordt verstaan:

 • een inrichting die door het publiek niet in de eerste plaats wordt bezocht voor het nuttigen van alcoholhoudende drank, maar voor andere doeleinden zoals recreatie, sport of het kopen en nuttigen van etenswaren.

Alleen in een hoogdrempelige inrichtingen kan een vergunning worden verleend voor maximaal twee kansspelautomaten.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.