Hulp nodig voor Oekraïners

Op deze pagina vindt u informatie over zorg, werk en onderwijs.

Verblijf in Nederland 

Inschrijven
Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft wordt geadviseerd om u in te schrijven bij de gemeente waar u verblijft. Dit kan in het gemeentekantoor in Lichtenvoorde. U moet hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Burgerzaken, via telefoonnummer (0031) 0544 39 35 35.  

Asiel aanvragen in Nederland
De visumvrijeperiode in Nederland bedraagt tenminste 90 dagen. U hoeft daarom niet direct asiel aan te vragen. Wilt u dat wel? Dan moet u zich melden in bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)externe-link-icoon in Ter Apel. 

Vluchtelingen uit Oekraïne zonder Oekraïens paspoort
Per 19 juli kunnen mensen die oorspronkelijk een andere nationaliteit dan de Oekraïense nationaliteit hebben (zogeheten ‘derdelanders’) en een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hebben, niet langer een beroep doen op tijdelijke bescherming en hebben daarmee niet langer recht op opvang en voorzieningen in Nederland.

Voor ontheemden met een tijdelijke vergunning die vóór 19 juli ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisregistratie personen, geldt dat hun tijdelijke bescherming op 4 maart 2023 wordt beëindigd. ‘Derdelanders’ met een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne blijven wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Financiën 

Basisbehoeften
Binnen de bed-, bad-, broodregeling zorgt de gemeente Oost Gelre voor vluchtelingen die verblijven op de gemeentelijke crisislocatie. Vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van het gastgezin. Er is geen compensatieregeling voor gastgezinnen.

Leefgeld
Er zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van leefgeld. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Teamexterne-link-icoon van de gemeente. Hiervoor kunt u dagelijks tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met (0031)0544 39 36 16. 

Zorg en welzijn 

Inloopspreekuren in Groenlo
Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen met vragen op het gebied van zorg en welzijn kunnen terecht op het inloopspreekuur van de gemeente Oost Gelre op donderdag van 15.00 tot 17.00 uur aan de Ziekenhuisstraat 14 in Groenlo. 

Vragen stellen aan het Sociaal Team
Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Of vragen over onderwijs? U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Team, dagelijks tussen 09.00 en 12.30 uur, bellen met (0031)0544 39 36 16. 

Medische behandelingen
Oekraïense Vluchtelingen in de gemeentelijke (nood)opvanglocatie kunnen gebruikmaken van dienstverlening van huisarts, tandarts, apotheek, mentale ondersteuning, dierenarts voor meegenomen huisdieren. Voor overige medische dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van het inloopspreekuur op de gemeentelijke (nood)opvanglocatie. 
Gastgezinnen kunnen hun gasten helpen bij noodzakelijke medische dienstverlening.

Arbeid
Als mensen zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente, krijgen mensen een BurgerServiceNummer (BSN). Dit BSN is nodig bij het aangaan van werk. Neem contact op met de gemeente bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, op het spreekuur van het Sociaal Team van de gemeente (zie hierboven).

Kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs
De Willibrordusschool in Groenlo, Kinderopvang Pindakaas in Groenlo en het ISK in Winterswijk staan klaar voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neemt u dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente, tijdens de spreekuren (zie hierboven).

Kleding, schoenen of knuffels
Hiervoor zijn afspraken gemaakt met bestaande hulporganisaties in de gemeente. Oekraïense vluchtelingen kunnen contact opnemen met bijvoorbeeld Sol Sisters en MaJaTrading. 

Overige vragen op het gebied van zorg en welzijn, kunnen gesteld worden aan het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre. U kunt hier voor gebruikmaken van het inloopspreekuur op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 14.30 uur of bellen met 0031 544 39 36 16, dagelijks tussen 09.00 en 12.30 uur.