't Greune Veld

Hoe kunnen we Het Veld Oost beter klimaat(klaar) maken voor de toekomst?
En waar kan het groener?

Het Veld Oost: (klimaat)klaar voor de toekomst

Eind 2021 staat onderhoud van de trottoirs in wijk Het Veld Oost op de planning. Dat grijpen we aan om wat extra’s te doen. We willen de wijk namelijk meer (klimaat)klaar maken voor de toekomst. Want het klimaat verandert, ook in Nederland. We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Maar ook met langere periodes van hitte en droogte.

Flyer 't Greune Veld (pdf - 2,3 Mb)

Aanpak hitte, droogte en wateroverlast

Op veel plekken in Het Veld Oost ligt veel bestrating en is er weinig groen. Dat zorgt voor problemen, zoals hittestress, droogte en wateroverlast. Daar kunnen we samen wat aan doen. Op gemeentegrond, maar misschien ook wel in je eigen tuin. Bijvoorbeeld door meer bomen of struiken te planten. Of door parkeerplaatsen anders in te richten. Maar ook door thuis het regenwater af te koppelen.

Meer groen en minder stenen zorgt voor een aangename omgeving en biedt ruimte aan bijen, vlinders en vogels.

Hoe dat alles eruit kan gaan zien? Dat willen we samen met jou bedenken!

Overzichtskaart Veld Oost (pdf)

Projectkaart Veld Oost

Resultaten digitaal buurtonderzoek juni 2021 

In juni 2021 hebben we een digitaal buurtonderzoek gehouden. Zo’n 180 buurtbewoners hebben daaraan meegedaan. Uit het buurtonderzoek bleek dat de meeste inwoners meer bomen, afwisselender groen, en kleur in de plantsoenen belangrijk vinden. Met name op locaties waar het dicht bebouwd is. Ook staat het merendeel van de wijk open voor het afkoppelen van de regenpijpen, en dan graag met wat tips of praktische hulp.


De resultaten lees je in de Presentatie  uitkomsten buurtonderzoek 't Greune Veld.pdf

 

De planning ziet er als volgt uit:

 
Periode: Omschrijving:
Mei 2021 Aftrap project met wethouder Bart Porskamp

Juni 2021

Digitaal buurtonderzoek 

Juli 2021

Bekendmaken uitkomsten buurtonderzoek

1e bijeenkomst met bewonersgroep

September 2021 Bespreken 1e schetsontwerp met bewonersgroep
Vrijdag 8 oktober 2021 Burendag op plantsoen hoek Tongerlosestraat/Clarissenstraat

Eind oktober 2021

Indienen ontwerp voor prijsvraag ‘Groene Icoonprojecten’ van de provincie Gelderland

Eind januari 2022 Bekendmaking winnaars Icoonprojecten
1e helft 2022 Opstellen definitief ontwerp

In de loop van 2022

Uitvoering van het plan

 

Wordt ’t Greune Veld een Groen icoonproject?

De provincie Gelderland heeft een prijsvraag ‘Groene icoonprojecten’ uitgeschreven. Een groen icoonproject is een project waarbij een plek in een stad of dorp groener wordt gemaakt. En wel op zo’n manier dat er meer variatie komt in planten en dieren en de plek verkoeling biedt bij hitte, regenwater vasthoudt en bezoekers de kans biedt om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Een project dat zo iconisch is, dat het anderen inspireert iets soortgelijks te doen.

Met ’t Greune Veld doen we mee aan deze prijsvraag. Daarmee maken we kans op € 100.000,00, wat we weer kunnen besteden in de wijk!

Projectvoorstel ’t Greune Veld (pdf - 14 Mb)

Meer info op de website van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Subsidies/Groene-icoonprojecten.

 

Presentaties 'Biodiversiteit' en 'Klimaat'

Tijdens de bewonersavond van 13 juli 2021 zijn onderstaande presentaties getoond:

 

Presentatie bewonersavond 't Greune Veld - 13 juli 2021

Presentatie door bewoners tijdens bewonersavond 't Greune Veld - 13 juli 2021

Ideeën bewonersavond 't Greune Veld - 13 juli 2021

Ideeën bewonersavond 't Greune Veld - 13 juli 2021

Ideeën bewonersavond 't Greune Veld - 13 juli 2021

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil je de nieuwsbrief elke keer in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan. 

Andere nieuwsdocumenten

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met Arjan Spaargaren via (0544) 39 34 67 of a.spaargaren@oostgelre.nl.