Geheimhouding persoonsgegevens

In de Basisadministratie Personen (BRP) staan de belangrijkste algemene persoonsgegevens (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). U kunt de gemeente vragen uw gegevens uit de BRP niet aan bepaalde organisaties door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor die organisaties. Geheimhouding is een recht van de inwoner. Wij voldoen daarom altijd aan uw verzoek.
U kunt zelf een geheimhouding persoonsgegevens aan of uitzetten.

Wat u moet weten

Uw persoonsgegevens geven wij dan niet door aan:

  • Stichtingen met een maatschappelijke functie
  • Niet-commerciële instellingen
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.
  • Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. U kunt contact opnemen met SILA als u wilt dat zij deze gegevens verwijderen. Dit kan via www.sila.nl of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.

De gemeente mag (moet) uw gegevens delen met:

  • Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen kunnen hierom vragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.
  • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is geven wij uw gegevens.
  • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan een faillissementscurator of advocaat.

Wij geven aan zogenaamde derden (familie, kennissen, e.d.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u nooit informatie.

Hebt u geen DigiD?

  • Dan kunt de aanvraag ook persoonlijk doen bij de balie Burgerzaken. U moet hiervoor een afspraak makenexterne-link-icoon. U moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen.
  • U kunt ook de aanvraag schriftelijk doen via het aanvraagformulier, dat u kunt downloaden en printen:

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.