Evenementenbeleid

In Oost Gelre is evenementenbeleid vastgesteld. In het beleid wordt aangegeven hoe evenementen georganiseerd moeten worden. Het doel is de veiligheid te waarborgen en overlast te voorkomen.

Drie categorieën

Het evenementenbeleid maakt onderscheid tussen drie categorieën evenementen.  Dit zijn (1) niet-belastende, (2) belastende en (3) bijzondere evenementen. Voor de categorie belastende evenementen is een onderverdeling gemaakt voor evenementen die vallen binnen of buiten de bebouwde kom. Per categorie evenement gelden specifieke geluidseisen, eindtijden, aanvraag- en behandeltermijnen. In het beleid geven we ook aan hoe toezicht wordt gehouden en hoe gehandhaafd wordt tijdens evenementen.

Aantal evenementen per kern

Per kern staat aangegeven hoeveel evenementen jaarlijks zijn toegestaan. Het gaat dan om de belastende en bijzondere evenementen. Voor niet-belastende evenementen is de vergunningplicht vervallen. Het gaat dan om buurtfeesten, wandeltochten en sinterklaasintochten. Voor dit soort activiteiten geldt wel een meldingsplicht.

Meerjarige vergunning

Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan een evenementenvergunning worden afgegeven die maximaal 5 jaar geldig is. De voorwaarden zijn vermeld in de "Aanvulling op evenementenbeleid gemeente Oost Gelre", die u hieronder kunt downloaden.

Hulp bij het organiseren

Om het organiseren van een evenement te vereenvoudigen kunt u hier een model-draaiboek, model-huisregels en een checklist downloaden. Deze documenten kunnen u helpen bij het organiseren.

Model-draaiboek evenementen gemeente Oost Gelre (pdf - 105 kB)
Model-huisregels voor evenementen (pdf - 113 kB)
Checklist evenementen (pdf - 424 kB)

Het evenementenbeleid, inclusief de bijlagen, kunt u hier downloaden.
Evenementenbeleid gemeente Oost Gelre - 2008 (pdf - 2,4 Mb) 
Aanvulling op evenementenbeleid gemeente Oost Gelre - 2011 (pdf - 235 kB)