Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

Voor de subsidieregeling verduurzamen woningen 2021 is een subsidiepot van € 95.000 beschikbaar

Er is geen subsidie mogelijk voor zonnepanelen, alleen voor maatregelen die zorgen voor een sprong de Energie Index. Ook nu geldt weer, zodra de subsidiepot leeg is, wordt er geen subsidie meer verstrekt.
Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieregeling Verduurzamen woningen 2021 ten grondslag die op 15 december 2020 is vastgesteld.

Update september 2021:
Er is extra geld beschikbaar gekomen voor de subsidiepot. De totale pot bedraagt nu € 150.000. Daarvan is nu nog € 72.500 over tot het einde van dit jaar.

De voorwaarden zijn ten opzichte van 2020 niet veranderd

Als u een of meerdere isolatie maatregelen gaat uitvoeren en dat zorgt voor een sprong op de Energie Index van de woning, dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. Heeft u in eerdere jaren al eens subsidie gekregen? Dan kunt u ook in 2021 weer subsidie aanvragen voor nieuwe maatregelen. U moet dan opnieuw aantonen dat deze maatregel zorgt voor een sprong op de Energie Index.

De regeling van 2021 start op 1 januari 2021

U kunt dus meteen subsidie aanvragen. Houdt u deze pagina in de gaten voor de meest actuele stand van zaken, of neem contact op. Zie hiervoor het onderdeel 'contact'.
Belangrijk is dat u de subsidie aanvraagt vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd en dat u met een maatwerkadvies aan kunt tonen dat u een sprong maakt op uw Energie Index.
Voor maatregelen die al zijn uitgevoerd en voor maatregelen die geen sprong op de Energie Index opleveren wordt geen subsidie verleend.

Voor de manier van 'aanvragen', de 'voorwaarden' en de 'bijzonderheden' verwijzen we graag naar onderstaande onderdelen.

Heeft u meer vragen over het verduurzamen van uw woning?

Kijk ook eens op www.agemenergieloket.nl.
De landelijke subsidieregeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is per 1 januari 2021 over gegaan in de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) via www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde.  Kijkt u ook eens op deze website voor meer informatie over deze subsidieregeling. Let op: de voorwaarden voor deze regeling zijn anders dan onze subsidieregeling.