Effect van het raadsbesluit om de O.Z.B. niet met 4% maar met 2% te verhogen

Onze belangrijkste autonome inkomstenbron is de onroerendezaakbelasting (ozb). De waarde van het onroerend goed vormt de basis voor de belastingheffing. De hoogte van de ozb berekenen we naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor de ozb stellen wij voor om deze voor het jaar 2022 trendmatig te verhogen met 2%. De wijziging om de OZB niet met 4% maar met 2% te verhogen leidt tot een lagere inkomst van € 135.000 hetgeen resulteert in een verlaging van het positieve resultaat over 2022 welke nu is vastgesteld op € 604.237.

Lokale lastendruk

In tabel 2.18 staat wat een gemiddeld huishouden in de gemeente Oost Gelre in 2022 aan gemeentelijke heffingen gaat betalen.

Gezin wonend in een eigen huis (waarde € 230.000) en één hond.

Situatie 2021Situatie 2022
Onroerende zaakbelasting363,00370,25
Hondenbelasting54,9256,02
Afvalstoffenheffing (gemiddeld aantal ledigingen)205,50213,50
Rioolrecht (bij een verbruik van 120 m3)156,00168,00
Totaal779,42807,77

Gezin wonend in een huurhuis en één hond.

Situatie 2021Situatie 2022
Hondenbelasting54,9256,02
Afvalstoffenheffing (gemiddeld aantal ledigingen)205,50213,50
Rioolrecht (bij een verbruik van 120 m³)156,00168,00
Totaal416,42437,52

Tabel 2.18 Situatie lokale lastendruk gemiddeld huishouden