Dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor onderzoek en/of behandeling van dyslexie moet u een aanmelding doen bij de gemeente. Op basis van die aanvraag geeft de gemeente wel of geen toestemming voor het starten van het onderzoek en/of de behandeling.

Wat u moet weten

Als er bij uw kind vermoedens zijn van dyslexie en wanneer begeleiding van school niet voldoende is, kan er doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg. De gemeente vergoedt het onderzoek en de behandeling voor kinderen t/m 12 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs. Ernstige, enkelvoudige dyslexie betekent dat uw kind naast dyslexie geen andere stoornissen heeft die een probleem kunnen vormen voor het onderzoek of de behandeling. 

Aanmelden

U meldt uw kind als volgt aan:

 • De school stelt een leesdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de resultaten van lees- en spellingtoetsen van het leerlingvolgsysteem en een beschrijving van de geboden hulp op school. 
 • U ondertekent als ouder samen met de school een aanvraag voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. De school verklaart hiermee dat het leesdossier op orde is. Bij de aanvraag kunt u zelf een voorkeur aangeven voor een dyslexiezorgaanbieder. Het aanvraagformulier is te krijgen via de school van uw kind. U kunt het aanvraagformulier vergoede dyslexiezorg ook downloaden:
 • U stuurt als ouder de aanvraag op naar de gemeente. Let op! Het leesdossier hoeft u niet mee te sturen.  
 • Opsturen kan per e-mail: 
  Gemeente Oost Gelre t.a.v. Administratie jeugd dyslexie administratiejeugd@oostgelre.nl.
  Of per post: 
  Postbus 17
  7130 AA Lichtenvoorde  
 • Als ouder(s) meldt u uw kind aan bij de gekozen dyslexiezorgaanbieder (zie onderaan deze pagina een overzicht van dyslexiezorgaanbieders). Dat doet u via het digitale aanmeldsysteem van die zorgaanbieder (te vinden via hun website). School zorgt dat de zorgaanbieder ook het leesdossier ontvangt. 
 • De gemeente verwerkt uw aanmelding en informeert de betreffende zorgaanbieder . 
 • Wanneer de aanbieder de aanmelding, het leesdossier en het akkoord van de gemeente heeft ontvangen neemt hij contact op met u als ouder(s) voor het maken van een afspraak. U ontvangt een zogenaamde beschikking van de gemeente waarop staat, dat de zorgaanbieder gaat onderzoeken óf uw kind in aanmerking komt voor een behandeltraject. 
 • Het onderzoek vindt plaatst en daar waar nodig start aansluitend een behandeltraject. 

Wat u verder moet weten

De gemeente Oost Gelre heeft een contract afgesloten met de volgende dyslexiezorgaanbieders: 

 • Berkel B 
 • Psychologische Dienstverlening IJsselgroep
 • Regionaal Instituut voor Dyslexie

Meer informatie over deze drie aanbieders vindt u op: dyslexieachterhoek.nlexterne-link-icoon. Kiest u een andere behandelaar dan vergoedt de gemeente de kosten niet.