Coördinated Vulnerability Disclosure

Gemeente Oost Gelre vindt de beveiliging van haar systemen en de bescherming van privacy van gebruikers van de website belangrijk. Ondanks getroffen maatregelen kan er een kwetsbaarheid in onze systemen gevonden worden. Mocht u een kwetsbaarheid gevonden hebben, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u dit bij ons meldt.

Wat u kunt doen:

  • Meld de kwetsbaarheid via mail direct naar ciso@oostgelre.nl .
  • Geef zoveel mogelijk informatie omtrent de kwetsbaarheid zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.
  • Laat uw contactgegevens achter zodat we contact met u kunnen opnemen voor meer informatie en we u op de hoogte kunnen houden van de afhandeling.
  • Tips of aanbevelingen voor het oplossen van de kwetsbaarheid met ons delen.

Wat u van ons kunt verwachten:

  • Wij zullen uw melding snel en zorgvuldig afhandelen en u daarover op de hoogte houden.
  • Gemeente Oost Gelre behandelt alle meldingen vertrouwelijk en deelt uw persoonlijke gegevens als melder niet met derden zonder toestemming tenzij noodzakelijk vanwege rechtswege.
  • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.