Bestuurlijke boetes

Overzicht producten en opgelegde boetes
Overtreding Bedrag 2020
Het niet doen van aangifte van inschrijving uit het buitenland  " 325,00

Het niet doen van aangifte van een nieuwe verblijfplaats binnen Nederland

" 325,00

Het niet verstrekken van inlichtingen over een mogelijke adreswijziging

" 200,00
Het ten onrechte opgeven van een adreswijziging naar een briefadres terwijl er sprake is van een woonadres " 325,00
Het niet geven van inlichtingen door de briefadresgever over de briefadresnemer op verzoek van het gemeentebestuur " 200,00
Het geven van gelegenheid tot de overtreding " 325,00
     
Overtreding Brondocumenten: Bedrag 2020
Het niet overleggen van brondocumenten betreffende de burgerlijke staat of nationaliteit in verband met vestiging uit het buitenland  " 200,00
Het niet overleggen van brondocumenten van feiten die zich buiten Nederland hebben voorgedaan en in de BRP opgenomen moeten worden " 200,00
Het niet overleggen van brondocumenten betreffende burgerlijke stand of nationaliteit op verzoek van het gemeentebestuur " 200,00
Het niet overleggen van een buitenlandse overlijdensakte " 200,00
     
Overtreding Migratie en Brondocumenten: Bedrag 2020
Onjuiste aangifte met overlegging van valse documenten " 325,00