Werken bij de gemeente

Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, aantrekkelijke gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. En waar je volop gelegenheid en kansen krijgt je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Kortom, wat een ruimte om te groeien, te werken en te wonen, wat een ruimte om te leven! Hieronder vind je meer informatie over het werken bij de gemeente Oost Gelre. Voor meer informatie kun je ook contact met onze personeelsadviseurs opnemen.

Wat maakt werken bij Oost Gelre aantrekkelijk?

De gemeente Oost Gelre is een jonge gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent dat je een directe invloed uitoefent op de maatschappij en dat je altijd oog hebt voor onze burger.

Bewegingsruimte

Zo’n 180 medewerkers benutten hun talenten om onze burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een goede kwaliteit van dienstverlening is dan ook voor ons vanzelfsprekend! Werken bij Oost Gelre betekent dat je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. Onze afdelingshoofden geven je de ruimte om te groeien. Werken bij Oost Gelre betekent dus bewegingsruimte voor jou!

Organisatieschema

In onderstaand pdf vind je ons organisatieschema.

Organisatieschema Oost Gelre (pdf - 189 kB)

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Oost Gelre betekent dat je beschikt over goede arbeidsvoorwaarden. Bij ons krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. We investeren in persoonlijke opleidingen en organisatiebrede trainingen. We kennen een 36-urige werkweek, die je flexibel kunt indelen. Wil je alle arbeidsvoorwaarden nalezen? Kijk dan op de site van CAR -UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst).

Vacatures

Als er een vacature is, dan nodigen wij je graag uit hierop te solliciteren. Klik op het tabblad Vacatures voor ons actuele vacatureaanbod.

Open sollicitaties kun je sturen naar sollicitaties@oostgelre.nl.

Wij zoeken een

Directeur / gemeentesecretaris (management 1e echelon, directie A)

voor 36 uur per week

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De gemeente wordt gevormd door twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit en het tussenliggende landschap. De gemeente is groen vanwege veel natuur en agrarisch gebied en kent economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre kenmerkt zich als een evenementengemeente met een rijk verenigingsleven, waardoor de organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Onze organisatie van ongeveer 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisatie. Dit mogen we nog meer versterken. Nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, Participatiewet en de door ons gewenste verdere digitale transformatie vragen om een wendbare organisatie die goed (blijft) aansluiten op de maatschappij. Onze nieuwe directeur mag dragend zijn in dit veranderingsproces met een focus op het goede te versterken en mogelijkheden op vernieuwende wijze op te pakken.

Je taken

Als eerste adviseur van het bestuur vertaal je bestuurlijke beleidsdoelstellingen in plannen. Dit doe je door als procesbegeleider relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar integrale (beleids)initiatieven en activiteiten. Ook bewaak je de integrale kwaliteit hiervan. Dagelijks vervul je de schakelfunctie tussen het bestuur en de medewerkers.

Je bent als directeur eindverantwoordelijk voor het functioneren van onze organisatie. Samen met het managementteam, waar je direct leiding aan geeft, houd je je bezig met de (strategische) ontwikkeling van onze organisatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor een adequate opzet en uitvoering van het planning- en controlproces met de daarbij behorende bestuurlijke en managementrapportages. In deze functie heb je als bestuurder overleg met de Ondernemingsraad en de Onderdelencommissie SW-medewerkers. Je neemt, als vertegenwoordiger van onze organisatie, deel aan in- en externe overleg- en onderhandelingssituaties en je onderhoudt relaties en netwerken met partners op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Je profiel

Wij zoeken iemand die vernieuwing brengt, met nieuwe energie en een frisse blik bestuurlijke ambities vertaalt in ambtelijke realiteit. Je hebt gevoel voor en zicht op de belangrijkste opgaven waar gemeenten de komende jaren voor staan. Hierbij vind je je weg tussen het politieke speelveld enerzijds en de schaarse middelen anderzijds. Je bent dan ook een bruggenbouwer die verbindingen legt en je beschikt over een duidelijke, integrale visie op de rollen en belangen die spelen in deze samenwerking. Je voelt je thuis in een politiek bestuurlijke omgeving.

Je bouwt continu aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en onze dienstverlening. Je ziet het belang van integraal, afdelingsoverstijgend werken. Je kunt dit belang uitdragen en de organisatie hierin meenemen. Je beschikt over een open en toegankelijke communicatiestijl, je luistert en vraagt door. Op deze manier zorg je voor een omgeving waarin mensen zich uitgedaagd en vertrouwd voelen om zich verder te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Je onderhoudt een ontspannen en constructieve relatie met de Ondernemingsraad en de Onderdelencommissie SW-medewerkers. Naast je mensgerichte kant, ben je een daadkrachtig iemand die besluiten neemt en ervoor zorgt dat geformuleerde doelen worden nagekomen. Je bent analytisch, je gaat uit van het ambtelijk vakmanschap van onze medewerkers en kunt hier, door visie en handelen, nog wat extra’s aan toevoegen. Tot slot ben je, met trots, het boegbeeld van onze organisatie.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke context. Om onze organisatie verder te kunnen ontwikkelen, beschik je ook over kennis van bedrijfsvoering.

Arbeidsvoorwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informeel team. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk.

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 15. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 4.925,00 (aanloopschaal 14) en maximaal € 7.449,00 (functieschaal 15) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Sollicitatie

Voor meer informatie over onze gemeente kijk je op deze website. Wil je meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure? Neem dan contact op met Richard van Halen, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, telefoonnummer (0544) 39 36 30.

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.033482@werkeningelderland. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 23 oktober 2019. De sollicitatiegesprekken (eerste ronde) vinden plaats op 18 en 20 november 2019. De tweede gespreksronde staat gepland op 2 december 2019.

We vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het kunnen overleggen van deze VOG is een voorwaarde om bij ons te werken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Deze vacature zetten wij gelijktijdig in- en extern uit. Bij gebleken gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Wij zoeken voor de afdeling Omgeving, een

Verkeerskundig Adviseur

(vakspecialist A) voor 36 uur per week, het betreft een structurele functie

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit vormen samen met het tussenliggende landschap een mooi geheel. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied, en kent ook  economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre kent een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Onze organisatie van ruim 180 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisatie. Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, informele gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Bij ons krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken.

Taken

Als verkeerskundige adviseer je bestuur, inwoners en collega’s op het gebied van bereikbaarheid, verkeer en vervoer en mobiliteit. Je signaleert mogelijkheden en knelpunten binnen jouw vakgebied en doet hiervoor (verbeter)voorstellen. Op regionaal niveau lever je een belangrijke bijdrage aan de  regionale projecten, zoals de opwaardering van de N18. Op lokaal niveau ontwikkel je beleid op verkeerskundige vraagstukken waarbij  je een lange termijn visie combineert met een praktische mentaliteit. Zo ontwikkel je het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en zorg je voor de uitvoering daarvan. Je bent trekker van de verkeerskundige opgaven en zorgt in samenspraak met de collega’s voor een goede inrichting van de openbare ruimte. Je levert vanuit jouw vakgebied een bijdrage aan de diverse projecten waarbij je niet alleen afstemt met collega’s maar ook met inwoners en (belangen) organisaties. Voor de grote  evenementen die in onze gemeente plaatsvinden (w.o. Zwarte Cross), adviseer je over tijdelijke maatregelen en toets je de bereikbaarheid.

Profiel

Wij zoeken een verbinder die in gesprek gaat met de burger om samen de beste oplossing te realiseren. Je bent pragmatisch en weet de vertaalslag te maken van theorie naar praktische uitvoerbaarheid. In uiteenlopende situaties overzie jij de diverse belangen en kun je deze overbruggen. Je bent communicatief zeer vaardig, beschikt over overtuigingskracht en weerstand ga je niet uit de weg. Je kunt projecten verder brengen doordat je ook oog hebt voor het grotere geheel en dus buiten het verkeerskundig vakgebied kan en wil denken. Daarbij ben je niet bang jezelf te laten zien door initiatief en eigen inbreng. Je durft besluiten te nemen ook als het gaat om politiek gevoelige onderwerpen. Je werkhouding kenmerkt zich door een flexibele instelling, daadkracht en pro-activiteit.

Je beschikt over minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, mobiliteit of civiele techniek. Ervaring in een soortgelijke functie is wenselijk maar geen must. Wel is de juiste instelling, de wil om te leren en de bereidheid een voor de functie relevante opleiding/training  te volgen erg belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent werken vanuit de kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informele en vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je krijgt de ruimte je verder te ontwikkelen, veel vrijheid in het organiseren van je werk en flexibele werktijden.

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 10. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.675,00 (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.362,00 (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Het betreft een structurele functie. In eerste instantie bieden we een aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende organisatieomstandigheden wordt deze omgezet in een vaste aanstelling.

Sollicitatie

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.033648@werkeningelderland.nl en noem bij het onderwerp de vacaturenaam. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 4 november 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 november 2019.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Jeannet Ordelman, afdelingshoofd Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 24. Vragen over de werving-/selectieprocedure stel je aan Mariska Schutten, personeels- en organisatieadviseur, telefoonnummer (0544) 39 34 32.

Overige informatie

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons te werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Wij zoeken voor de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg een

Medewerker sociaal team

(consulent publieke dienstverlening A)

voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar met uitzicht op vast

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De gemeente wordt gevormd door twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit (Harreveld, Mariënvelde, Zwolle, Lievelde, Vragender en Zieuwent), samen met het tussenliggende landschap. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied en kent economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre kent een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Onze organisatie van ongeveer 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, informele gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Bij ons krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken.

Je taken

Als medewerker van ons sociaal team behandel je alle meldingen, mogelijke verlengingen en bijbehorende heronderzoeken voor een Wmo-voorziening. De nadruk ligt hierbij op begeleiding individueel en groep. Je overlegt met de cliënt en bespreekt zijn/haar melding. Vervolgens stel je gespreksverslagen op en geef je een indicatieadvies af waarbij je rekening houdt met de eigen mogelijkheden van de burger en de wet- en regelgeving. Deze informatie wordt vastgelegd in ons digitale systeem S4SR (Suite for Sociale Regie). De taken vragen afstemming en toetsing, dus regelmatig overleg je hierover met collega’s. Vanzelfsprekend verstrek je in deze functie ook informatie aan burgers, zorgaanbieders en overige ketenpartners.

Je profiel

Wij zoeken een collega die lef heeft en op klantgerichte wijze omgaat met de burger. Je krijgt mensen mee door motiverende gespreksvoering; je motiveert de burger om eigen oplossingen te (onder)zoeken, het eigen netwerk te benaderen en gebruik te maken van aanwezige voorliggende mogelijkheden. Ook kun je omgaan met weerstand en irreële verwachtingen. Je hebt een helicopterview en kunt snel schakelen. Je beschikt over een goed analytisch vermogen en bent in staat de vraag achter de vraag te achterhalen. Complexe processen kun je doorzien en sturen. Initiatief nemen past bij je, net zoals goed samenwerken en functioneren in een dynamische omgeving. Je hebt kennis van de doelgroepen (mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, psychische, psychiatrische of psychogeriatrische aandoeningen). Voor complexe en multi-problem casussen draai je je hand niet om. Je bent een teamplayer, die graag nauw samenwerkt in een sociaal team met Wmo- en jeugdconsulenten en cliëntondersteuners. Je werkt nauwkeurig, bent besluitvaardig en we kunnen een hoge mate van zelfstandigheid van je verwachten.

Je beschikt over een relevante opleiding op Hbo-niveau. Ervaring in het taakveld Wmo met bijbehorende wet- en regelgeving is een must. Ervaring met de applicatie S4SR is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informeel team. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk.

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 9. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.411,00 (aanloopschaal 8) en maximaal € 3.929,00 (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Sollicitatie

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.033420@werkeningelderland.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 24 oktober 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 november 2019.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Petra Sasse, afdelingshoofd Onderwijs Welzijn en Zorg, telefoonnummer (0544) 39 36 17. Vragen over de werving-/selectieprocedure stel je aan Kirsten Rondeel, personeels- en organisatieadviseur, telefoonnummer (0544) 39 34 30.

We vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het kunnen overleggen van deze VOG is een voorwaarde om bij ons te werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Studenten zijn van harte welkom bij Oost Gelre! Je kunt op één van de 4 afdelingen veel kennis en ervaring op doen voor je verdere (studie)loopbaan. Je ervaart hoe het is om bij een gemeente te werken en je levert een bijdrage aan onze dienstverlening. Jij kan van ons leren, maar wij ook van jou! We maken dan ook graag tijd en energie vrij om je te begeleiden.

Lees het ervaringsverhaal van stagiaire Marlot van Balveren: Stage bij de gemeente: ‘Veel diverser dan ik dacht!’ (pdf - 168 kB)

Meld je aan!

Hebben we je interesse gewekt? Je kunt contact opnemen met onze contactpersoon voor stages en afstudeeropdrachten Esther Lenz, tel. (0544) 39 34 27; e-mail: e.lenz@oostgelre.nl
Je mag ook gelijk het sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht invullen. Mail het formulier samen met je cv naar sollicitaties@oostgelre.nl en we nemen contact met je op!

Sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht (OpenDocument Text - 87 kB).