Werken bij de gemeente

Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, aantrekkelijke gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. En waar je volop gelegenheid en kansen krijgt je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Kortom, wat een ruimte om te groeien, te werken en te wonen, wat een ruimte om te leven! Hieronder vind je meer informatie over het werken bij de gemeente Oost Gelre. Voor meer informatie kun je ook contact met onze personeelsadviseurs opnemen.

Wat maakt werken bij Oost Gelre aantrekkelijk?

De gemeente Oost Gelre is een jonge gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent dat je een directe invloed uitoefent op de maatschappij en dat je altijd oog hebt voor onze burger.

Bewegingsruimte

Zo’n 180 medewerkers benutten hun talenten om onze burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een goede kwaliteit van dienstverlening is dan ook voor ons vanzelfsprekend! Werken bij Oost Gelre betekent dat je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om je werk uit te voeren. Onze afdelingshoofden geven je de ruimte om te groeien. Werken bij Oost Gelre betekent dus bewegingsruimte voor jou!

Organisatieschema

In onderstaand pdf vind je ons organisatieschema.

Organisatieschema Oost Gelre (pdf - 189 kB)

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij Oost Gelre betekent dat je beschikt over goede arbeidsvoorwaarden. Bij ons krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. We investeren in persoonlijke opleidingen en organisatiebrede trainingen. We kennen een 36-urige werkweek, die je flexibel kunt indelen. Wil je alle arbeidsvoorwaarden nalezen? Kijk dan op de site van CAR -UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst).

Vacatures

Als er een vacature is, dan nodigen wij je graag uit hierop te solliciteren. Klik op het tabblad Vacatures voor ons actuele vacatureaanbod.

Open sollicitaties kun je sturen naar sollicitaties@oostgelre.nl.

Wij zoeken voor de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg een

Jeugdconsulent (beleidsmedewerker C)

voor 32 uur per week, voor de duur van een jaar

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De gemeente wordt gevormd door twee grote (Groenlo en Lichtenvoorde) en zes kleine kernen (Harreveld, Mariënvelde, Zwolle, Lievelde, Vragender en Zieuwent) met ieder hun eigen identiteit, samen met het tussenliggende landschap. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied en kent economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre heeft een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Onze organisatie van ongeveer 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, informele gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Bij ons krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken.

Jouw taken

Als jeugdconsulent behandel je aanvragen voor jeugdhulp. Zowel nieuwe vragen als herbeschikkingen voor Zorg in Natura en PGB. Je doet de inhoudelijke toetsing van beschikkingen voor jeugdhulp en geeft zelf beschikkingen af. Daarnaast maak je een gezinsplan/brede intake aan de hand van huisbezoeken/gesprekken. Het beoordelen van familiegroepsplannen en toetsen van beschikkingen behoort tot je taken. Waar nodig bepaal je in overleg met de cliënt de juiste jeugdhulpaanbieder en de duur/lengte van de behandeling. Als jeugdconsulent vorm je met de collega’s de schakel tussen de gemeente en het regionale Ondersteuningsteam jeugd en gezin (OT) voor de jeugdhulp in de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre.

Je staat inwoners te woord die zich via de gemeentelijke frontoffice melden met vragen over jeugd en geleidt ze zo nodig door naar beschikbare voorliggende voorzieningen of het OT. Je werkt vanuit je discipline integraal samen met generalisten/consulenten Wmo, beleidsmedewerkers jeugd, preventiemedewerker en coördinator Preventieplatform Jeugd, leerplichtambtenaar en medewerker leerlingenvervoer. Vanuit deze integrale benadering zorg je ook voor de aansluiting met het (passend) onderwijs en draag je bij aan de totstandkoming van een totale, integrale zorgvraag van een gezin (leerplicht, Wmo, jeugdhulp, leerlingenvervoer etc.).

Je wordt ingeschakeld bij probleem- en crisissituaties en je denkt mee over een passende oplossing, rekening houdend met de veiligheid van het kind. In dat kader onderhoud je ook contacten met Veilig Thuis/Jeugdbescherming en Raad voor de Kinderbescherming etc. Ook verzorg je waar nodig de aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel en/of een verzoekschrift en toelichting bij de kinderrechter tijdens de rechtszitting. In zaken van hulp in het zogenaamde drangkader heb je de rol van casemanager/regisseur.

Jouw profiel

Je hebt lef en je durft buiten de bestaande kaders te denken/handelen. Je levert maatwerk. Hierbij draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen (ondernemerschap). Je kunt de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij de inwoner neerleggen, je ondersteunt de inwoner maar je neemt het niet over (loslaten). Door coachende en/of motiverende gespreksvoering krijg je de mensen mee en motiveer je hen eigen oplossingen te gaan (onder)zoeken, het eigen netwerk te benaderen en gebruik te maken van de aanwezige voorliggende mogelijkheden. Je kunt een concreet, duidelijk en haalbaar resultaat formuleren op basis van de geïnventariseerde handelingsmogelijkheden (en beperkingen) van de inwoner en diens sociale netwerk. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift. Je gaat hierbij klant- en resultaatgericht te werk. Je hebt een helicopterview en kunt snel schakelen (o.a. omgaan met verschillende niveaus in woord en geschrift). Door je eigen netwerk kun je verschillende werelden met elkaar verbinden. Je beschikt over een goed analytisch vermogen en kent de vraag achter de vraag. Ook ben je in staat om complexe processen te doorzien en te sturen. Je bent gewend om het initiatief te nemen en je kunt goed samenwerken en functioneren in een dynamische omgeving. Je gaat hierbij zelfstandig en doortastend te werk.

Je beschikt over een (relevant) Hbo-diploma. Je hebt inzicht in de werkwijze en verantwoordelijkheden van ketenpartners (JBG, WSG, Veilig Thuis, RvK, jeugdreclassering). Daarnaast heb je kennis van de doelgroepen, de sociale kaart en relevante wet- en regelgeving. Je beschikt over een SKJ-registratie of een vooraanmelding.

Arbeidsvoorwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden: uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informeel team. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk.

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 9. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.335,00 (aanloopschaal 8) en maximaal € 3.805,00 (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Sollicitatie

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.028177@werkeningelderland.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 18 februari 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 februari 2019.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Arjan Zweerink (0544 39 32 07) of Ela Hoenderboom (0544 39 35 98), beide jeugdconsulent bij de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg. Vragen over de werving- en selectieprocedure stel je aan Kirsten Rondeel, personeels- en organisatieadviseur, telefoonnummer (0544) 39 34 30.

We vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het kunnen overleggen van deze VOG is een voorwaarde om bij ons te werken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

De acht Achterhoekse gemeenten zijn op zoek naar een

Projectleider Ondermijning Achterhoek

32 uur per week, voor de duur van 2 jaar

De Achterhoekse gemeenten willen samen met Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, RIEC en andere relevante overheids- en externe partners gezamenlijk de strijd aan gaan tegen

ondermijning. Ondermijnende criminaliteit tast de maatschappij aan, waarbij legale structuren worden misbruikt. Hierdoor ontstaat vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Voor het tegengaan van dergelijke ondermijning is het zaak dat de verschillende (overheids)organisaties

hun krachten gaan bundelen en gaan samenwerken om er voor te zorgen dat ondermijning in de Achterhoek geen voet aan de grond krijgt.

Je maakt onderdeel uit van een groter geheel

Op districtsniveau is er een Districtelijke Regiegroep Ondermijning dat een plan van aanpak Ondermijning opstelt. Dit plan van aanpak bevat handvatten voor de ambtelijke, bestuurlijke en integrale benadering van ‘ondermijning’ voor de veiligheidspartners. Het plan van aanpak biedt daarbij een overzicht van stappen die zowel het district als geheel, en de veiligheidspartners afzonderlijk, kunnen zetten op het gebied van ondermijning. Als projectleider neem jij deel aan de themagroepen ondermijning op districtsniveau en borg je de best practices binnen de Achterhoek. 

Taken

De lokale aanpak van ondermijning wordt versterkt als de regio Achterhoek een aantal zaken gezamenlijk oppakken. De gemeenten kunnen elkaar helpen door kennisdeling, uitwisselen van best practices, efficiënt organiseren van activiteiten en waar mogelijk samen optrekken. Het is jouw taak om hiervoor een regionale werkgroep ondermijning Achterhoek op te richten, waarbij het van belang is dat de belangrijkste (overheids)organisaties in de werkgroep participeren. Ook ben jij voorzitter en tevens trekker van deze werkgroep. De bestuurlijke opdracht voor de werkgroep is op hoofdlijnen:

 • Het ontwikkelen van een integrale aanpak ondermijning in de Achterhoekse gemeenten door regie te voeren op inhoud, proces en door concrete acties uit te zetten en te stimuleren.
 • Hiertoe een plan van aanpak opstellen m.b.t. de (ambtelijke en bestuurlijke) aanvliegroute van het onderwerp ondermijning voor de deelnemende Achterhoekse gemeenten.
 • De regionale werkgroep ondermijning Achterhoek voert de regie op het uitdragen van een eenduidig beeld in de aanpak van ondermijning.
 • In contact blijft met het Platform Ondermijning Oost Nederland (Eenheidsniveau) en de Districtelijke Regiegroep Ondermijning in verband met de kennisuitwisseling van de aanpak van ondermijning op Districts- en eenheidsniveau.

Als projectleider ben je in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van een plan van aanpak ondermijning voor de regio Achterhoek. De ondermijningsbeelden van de verschillende gemeenten dienen hiervoor als basis. 
 • Het oprichten en samenstellen van een regionale werkgroep ondermijning Achterhoek, waarbij ook gekeken moet worden naar interne / externe deelname (AOV’ers, communicatie, Politie, OM, ODA etc.).
 • Het structureel samen brengen van de regionale werkgroep ondermijning Achterhoek met als doel het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Het vertalen van thema’s op districtsniveau naar het niveau van de Achterhoek, dan wel lokaal niveau. Om dit goed uit te kunnen voeren is deelname aan de themagroepen op districtsniveau van belang.
 • Het volgen van ontwikkelingen en indien nodig vertalen van de ontwikkelingen binnen het Platform Ondermijning Oost Nederland (eenheidsniveau) naar het niveau van de Achterhoek.
 • Het adviseren (prioriteren van thema’s) van de driehoek Achterhoek dan wel individuele burgemeesters over de aanpak en uitvoering van thema’s die spelen op het gebied van ondermijning.
 • Het ontwikkelen van een communicatiestrategie om de samenleving te betrekken en bewust te maken van het feit dat misdaad niet mag lonen.
 • Indien gevraagd sturing geven op, adviseren van en ondersteunen in complexe casuïstiek die spelen binnen de Achterhoekse gemeenten.
 • Het generen van financiële middelen vanuit het Rijk en/of de Provincie voor projecten binnen de Achterhoek ten aanzien van ondermijning.

Profiel

We zijn op zoek naar een ervaren projectleider Ondermijning Achterhoek, voor de minimale duur van 2 jaar, voor 32 uur per week. Je beschikt over een Hbo werk- en denkniveau met ruime werkervaring (minimaal 5 jaar) op het vakgebied openbare orde en veiligheid. Een juridische HBO/WO opleiding heeft de voorkeur.

Daarnaast ben je een natuurlijk netwerker die graag samenwerkt en weet wat het werken in een politieke omgeving inhoudt. Je durft je kritisch op te stellen en je beschikt over uitstekende

adviesvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Je bent communicatief sterk en overtuigend. Je wekt vertrouwen bij je gesprekspartners: van bestuurders, netwerkpartners en collega’s tot

inwoners en ondernemers. Daarnaast ben je stressbestendig, heb je een hands-on mentaliteit en ben je flexibel.

Ook wordt van jou verwacht dat je in staat bent partijen bij elkaar te brengen, gezamenlijke ambitie kan bepalen en partijen tot actie kan bewegen. Je kent het werken in een bestuurlijke omgeving en bent bekend met o.a. de gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.

Tot slot zijn sleutelwoorden in jouw aanpak: daadkrachtig, energiek, resultaatgericht, bestuurlijke sensitiviteit en eerlijk.

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is gewaardeerd in functieschaal 11. De inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.795,00 (aanloopschaal 10) en maximaal € 4.859,00 (functieschaal 11) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

De plaats van tewerkstelling is gemeente Oost Gelre. Het werkgebied is de Achterhoek.

Interne kandidaten die werkzaam zijn bij een gemeente die deelnemer is van het Achterhoeks samenwerkingsverband kunnen deze functie invullen op basis van detachering.

Externe kandidaten vullen deze functie in op basis van een payroll constructie.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde om in deze functie te werken.

Sollicitatie

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.028033@werkeningelderland.nl en noem bij het onderwerp de vacaturenaam. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 18 februari 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart 2019.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Marjan Nekkers, gemeente secretaris, telefoonnummer (0544) 393 535. Vragen over de werving-/selectieprocedure stel je aan Mariska Schutten, personeel- en organisatieadviseur, telefoonnummer (0544) 393 432.

Procedure

Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Wij zoeken voor de afdeling Bedrijfsvoering, team Informatiemanagement, een

Kwaliteitsmedewerker documentaire informatievoorziening

(medewerker interne dienstverlening A)

voor 36 uur per week, tijdelijk voor de duur van 1 jaar (met uitzicht op vast)

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De gemeente wordt gevormd door twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit, samen met het tussenliggende landschap. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied, en kent economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre kent een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Onze organisatie van ongeveer 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. We werken duidelijk resultaatgericht waarbij wij aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Ruimte, jezelf zijn, je eigen verantwoordelijkheden. Dat is de inspirerende belofte van de gemeente Oost Gelre. Een jonge, informele gemeente, waar de wederzijdse band met mensen warme aandacht heeft. Bij ons krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken.

Taken

Als kwaliteitsmedewerker ga je voor een optimale documentaire informatievoorziening. Digitaal werken staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken breed zaakgericht via de applicatie E-suite. Je bent dan ook samen met je directe collega’s van de unit Documentaire Informatievoorziening en de collega’s van de unit Applicatiebeheer verantwoordelijk voor het verder inrichten en optimaliseren van (het proces van) zaakgericht werken. Je voert daarvoor overleg met collega’s waar onderwerpen voorbij komen als bewaartermijnen of de overgang van de ene naar de andere applicatie. Allerlei vragen over documentaire informatievoorziening komen bij jou terecht en ook signaleer je door de organisatie heen de informatiebehoefte. Je verzorgt het beheer van complexe dossiers en zaken. Het begeleiden en ondersteunen van de registratoren is ook onderdeel van je functie. Verder houd je ook toezicht op de digitale registraties van alle medewerkers in de organisatie. Jij doorgrondt DIV processen en denkt mee in de wijze waarop wij onze administratieve procedures/werkprocessen hebben ingericht. Vervolgens lever je jouw bijdrage aan het opstellen, wijzigen en aanpassen hiervan. Je ziet dus mogelijkheden tot verbetering en kunt collega’s hierin meenemen door bijvoorbeeld het opstellen van een handboek waarmee de kwaliteit van documentaire informatievoorziening wordt bepaald, bewaakt en verbeterd.

Profiel

Deze functie bekleedt een breed speelveld, daarom beschik je over een flexibele instelling. De omgang met mensen gaat je makkelijk af en je kunt soepel samenwerken met verschillende partijen. Daarbij zoeken we iemand die oplossingsgericht werkt en informatiewensen kan analyseren. Je weet je werk goed te prioriteren en te plannen. Voor dit werk moet je accuraat, positief kritisch en kwaliteitsgericht zijn.

Voor deze functie beschik je over een Hbo werk- en denkniveau. Als je de opleiding SOD I (of een vergelijkbare vakopleiding) hebt afgerond is dat een pré. Als je hierover niet beschikt, dan ben je bereid een vakopleiding te volgen. Vereist is dat je digivaardig bent en een grote affiniteit hebt met administratieve processen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informeel team. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk met ruimte voor flexibele werktijden en thuiswerken.

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in aanloopschaal 7/functieschaal 8. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 2.040,00 (aanloopschaal 7) en maximaal € 3.376,00 (functieschaal 8) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

Sollicitatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Paul Bouwhuis, teamhoofd Informatiemanagement, telefoonnummer (0544) 39 36 55. Vragen over de werving-/ selectieprocedure stel je aan Kirsten Rondeel, personeels- en organisatieadviseur, telefoonnummer (0544) 39 34 30.

Solliciteer met een sollicitatiebrief en cv via sollicitaties.028109@werkeningelderland.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 14 februari 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 maart 2019.

We vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het kunnen overleggen van deze VOG is een voorwaarde om bij ons te werken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Studenten zijn van harte welkom bij Oost Gelre! Je kunt op één van de 4 afdelingen veel kennis en ervaring op doen voor je verdere (studie)loopbaan. Je ervaart hoe het is om bij een gemeente te werken en je levert een bijdrage aan onze dienstverlening. Jij kan van ons leren, maar wij ook van jou! We maken dan ook graag tijd en energie vrij om je te begeleiden.

Lees het ervaringsverhaal van stagiaire Marlot van Balveren: Stage bij de gemeente: ‘Veel diverser dan ik dacht!’ (pdf - 168 kB)

Meld je aan!

Hebben we je interesse gewekt? Je kunt contact opnemen met onze contactpersoon voor stages en afstudeeropdrachten Esther Lenz, tel. (0544) 39 34 27; e-mail: e.lenz@oostgelre.nl
Je mag ook gelijk het sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht invullen. Mail het formulier samen met je cv naar sollicitaties@oostgelre.nl en we nemen contact met je op!

Sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht (OpenDocument Text - 87 kB).