Verordeningen en regelingen

Zoeken verordeningen en regelingen

De gemeente Oost Gelre publiceert de verordeningen en regelingen op overheid.nl.
U kunt in het “eenvoudig zoeken scherm” zoeken naar naar regelingen die vandaag geldig zijn.
In het "uitgebreid zoeken scherm" kunt u onder andere zoeken met een andere datum van geldigheid

Enkele veelgevraagde verordeningen:

Overige verordeningen

Onderstaande verordeningen zijn niet gepubliceerd op overheid.nl.

PDF-pictogramMandaatbesluit gemeente Oost Gelre 2017.pdf (pdf - 215 kB) 
Besluit Informatiebeheer Oost Gelre (pdf - 126 kB)
Archiefverordening gemeente Oost Gelre 2014 (pdf - 54 kB)
Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het raadspresidium Oost Gelre 2007 (pdf - 39 kB)
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oost Gelre 2010 (pdf -74 kB)
Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 (pdf - 83 kB)
Verordening voor de Monumentencommissie gemeente Groenlo 2005 (pdf - 32 kB)
Reglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005 (pdf - 18 kB)
Treasury Statuut gemeente Oost Gelre (pdf - 199 kB)
Verordening op de Gebiedscommissie Oost Gelre (pdf - 106 kB)
Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang (pdf - 193 kB)
Mandaatbesluit aanwijzing GGD NOG als toezichthouder Wmo (pdf - 21 kB)


Regelingen Omgevingsdienst Achterhoek

Reglement van orde Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 538 kB)
Reglement van orde Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 201 kB)
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 80 kB)
Controle verordening Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 196 kB)
Financiële verordening Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 197 kB)
Treasurystatuut Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 322 kB)
Delegatiebesluit Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 50 kB)
Besluit nadere regels ten aanzien van taak en bevoegdheid directeur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 137 kB)
Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 151 kB)