Bekend maakt bemind

In het najaar van 2022 heeft de gemeente Oost Gelre initiatief genomen om een opvanglocatie voor statushouders te openen. Doordat ‘Ter Apel’ te veel mensen moet huisvesten, zoals we allemaal op het nieuws kunnen zien, nam het college van B&W haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Winterswijk is het leegstaande gebouw van Careaz in gebruik genomen in november 2022. Zolang het gebouw een opvanglocatie was, was er een klankbordgroep vanuit de buurt die regelmatig samenkwam met wethouder Bart Porskamp om de gang van zaken te bespreken. We spraken met klankbordgroepleden over het verblijf in de opvanglocatie.

Tot september 2023 woonden hier zo’n 130 mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning van 5 jaar. Zij wachtten op een woning in één van de vier gemeenten. In september 2023 is de opvanglocatie gesloten en hadden alle mensen een nieuwe woonplek gevonden.

Voor de komst van de statushouders in locatie De Kievit heerste er veel onrust in de omgeving. Onbekend maakt onbemind, werd er benoemd in het interview. Maar met goede begeleiding en veel contact kwam er wederzijds begrip én nieuwe gezelligheid in de buurt.

Onwetendheid

Veel buurtbewoners wisten vooraf niet wat statushouders zijn. Dat zijn vluchtelingen die al een tijd in Nederland zijn en inmiddels een verblijfsvergunning voor 5 jaar hebben gekregen. Gewoon nieuwe Nederlanders. Ze kunnen gaan werken en kinderen gaan naar school. Zodra mensen een verblijfsvergunning ontvangen, koppelt het COA hen aan een gemeente in Nederland. In die gemeente gaan de mensen wonen, zodra er een woning voor hen beschikbaar is. De mensen die in De Kievit verbleven, wachtten op een huis in de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oude IJsselstreek of Oost Gelre.  

Voorbereidingen vanuit gemeente

De gemeente heeft 2 keer een informatiebijeenkomst gehouden. De eerste avond is gehouden voordat er een officieel besluit is genomen door het college en de gemeenteraad. De tweede avond is gehouden na het besluit. Er is ook een klankbordgroep opgezet om tijdens de huisvesting gemakkelijk contact tussen buurt en gemeente te hebben. Zodra de locatie geopend was, kon de buurt binnenlopen in het gebouw.  Om het gevoel van veiligheid te ondersteunen, werd bezoekers gevraagd om zich te melden bij de receptie. Die hield precies bij wie er kwam, wat degene daar kwam doen en hoelang iemand bleef. 

Kennis maken

Voordat de statushouders kwamen wonen in De Kievit, hebben buurtbewoners de kans gekregen om rond te kijken in het gebouw hoe de statushouders daar woonden. Een gezamenlijke keuken en gezamenlijke toilet- en douchegelegenheid. Een recreatieruimte en per 2 personen een slaapkamer. “Dit gaf voor de buurt toch een beeld bij wat statushouders wel en niet krijgen.” Ook is er een activiteit georganiseerd voor de statushouders en de buurtbewoners. Verschillende mensen namen hapjes mee van hun eigen cultuur en er was ruimte om te kletsen. Hierdoor is op een gezellige manier kennis gemaakt met elkaar en ieders cultuur. 

Hallo zeggen

Voorheen was de locatie een verzorgingshuis. Daardoor was er weinig (wandelend) verkeer. Op het moment dat de statushouders er waren, liepen er geregeld mensen richting het centrum voor hun boodschappen. Vanuit de begeleiding werd er gestuurd op het Achterhoeks gedrag. Zo leerden de statushouders dat als je langs iemand loopt, je iemand aankijkt en ‘hallo’ zegt. “Het is heel fijn dat je kan zien dat ze moeite doen,” zei een van de klankbordgroepleden hierover. 

Op het bankje in de tuin

Toen De Kievit nog een verzorgingshuis was, zaten er vaak ouderen in de tuin van De Kievit. Dit deden de nieuwe Nederlanders ook. Dit bleek een heel gemoedelijk en gezellig beeld te geven.

Als belangrijkste advies kan de klankbordgroep meegeven dat een kennismaking tussen beide groepen heel gewenst is. “Veel mensen hebben geen idee waar vluchtelingen vandaan komen, laat staan wat ze meegemaakt hebben. Door elkaar te zien en horen krijgen mensen meer begrip voor elkaar.” 

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om vluchtelingen en (arbeids)migranten op te vangen. Ook in gemeente Oost Gelre vangen we deze groepen mensen op.  Het aantal mensen dat we opvangen gaat de komende tijd toenemen. Denk aan vluchtelingen (200), Oekraïners (200) en arbeidsmigranten (1200). De gemeente heeft in 2023 een oproep gedaan aan inwoners en ondernemers voor mogelijke opvanglocaties. Het onderzoek naar geschiktheid loopt. Op dit moment hebben we voor 135 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke huisvesting in Groenlo. Kijk voor meer informatie op de pagina Vluchtelingen en arbeidsmigrantenexterne-link-icoon