College ondersteunt verzoek gezamenlijke ondernemersverenigingen en brief VNOG

Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre dringt er bij het Kabinet op aan dat er perspectief komt voor ondernemers, horeca en de sport- en cultuursector.

Behoefte aan perspectief

“De dreiging van de omikronvariant van het coronavirus is nog volop aanwezig. De druk op de zorg is immens. Dat er maatregelen nodig zijn om dat om te buigen, daar is geen twijfel over. Tegelijkertijd is het besef er ook steeds meer dat corona niet meer weggaat. Dat betekent dat we als samenleving op zoek moeten naar een structurele manier om hiermee om te gaan. We merken dat ondernemers in de detailhandel, horeca, sport- en de cultuursector het ontzettend zwaar hebben. Inmiddels worden zij bijna twee jaar zwaar beperkt in hun ondernemerschap. Bij hen is de rek er volledig uit. De ligging van onze gemeente aan de grens maakt het extra moeilijk. In Duitsland kan en mag op dit moment veel meer. De behoefte aan perspectief is erg groot”, aldus burgemeester Annette Bronsvoort namens het college.

College ondersteunt brief gezamenlijke ondernemersverenigingen Oost Gelre

Daarom heeft het college gisteren besloten een brief van de gezamenlijke ondernemersverenigingen in Oost Gelre mede te ondertekenen. In de brief wordt opgeroepen om te komen tot een langetermijnaanpak voor ondernemers en de sport- en cultuursector en om oog te hebben voor kortetermijnoplossingen voor ondernemers, waarmee zij hun bedrijf op een veilige manier weer kunnen openen.

Symbolische sleuteloverhandiging op donderdag 13 januari

Vandaag, donderdag 13 januari, overhandigen ondernemers een symbolische sleutel van hun onderneming aan een afvaardiging van het college, om de noodzaak van openstelling te benadrukken. De overhandiging is om 14.00 uur op de Markt in Lichtenvoorde.  

Brief van alle burgemeesters uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Gisteren is in het algemeen bestuur van de VNOG ook besloten een brief te sturen aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met het verzoek een krachtig signaal af te geven aan het kabinet en onze zorgen over te brengen. Daarnaast zijn de burgemeesters uit de VNOG ook mede-indiener van een motie met eenzelfde strekking, die vandaag wordt ingediend bij de algemene ledenvergadering van de VNG.