Achternaam kind kiezen

Vanaf 1 januari 2024 treedt de nieuwe wet introductie gecombineerde geslachtsnaam in werking, die dubbele geslachtsnaam mogelijk maakt. Voortaan hebben ouders meer keuzemogelijkheden voor de achternaam van hun kinderen. Hierdoor kunnen ouders kiezen voor een dubbele achternaam, in een door hen te bepalen volgorde. Een dubbele achternaam kan maximaal bestaan uit twee namen en wordt zonder koppelteken geschreven.
Beide ouders leggen hun keuze gezamenlijk vast in persoon bij de gemeente ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Bijvoorbeeld

Ouders Willems en De Vries krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor één van de volgende achternamen:
1. Willems
2. De Vries
3. Willems De Vries
4. De Vries Willems

Een dubbele achternaam is niet verplicht, maar een keuze. Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Hoe werkt dit?

Ouders leggen hun keuze gezamenlijk vast in persoon bij de gemeente ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Tijdens de afspraak moeten beide ouders aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Let op! Hiervoor gelden overgangsregelingen waardoor ouders soms eerder een keuze kunnen maken of namen van eerdere kinderen wijzigen. Voor de keuze van de overgangsregelingen zijn soms kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor een latere vermelding aan de geboorteakte moeten worden toegevoegd.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders kiezen voor een dubbele achternaam voor het eerste kind dat geboren is in 2024. Let op: dit kan alleen als dit het eerste kind is!

1e overgangsregeling

Als de ouder zwanger is in 2023 en ongehuwd, gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft en het kind vermoedelijk in 2024 wordt geboren? Dan kunnen ouders tot het einde van 2023 een dubbele achternaam kiezen voor het kind dat in 2024 wordt geboren. Dit wordt vastgelegd in de akte van erkenning van ongeboren vrucht, waarvoor geen leges worden geheven. Doordat bij de erkenning al een keuze is gemaakt voor een dubbele achternaam, hoeven ouders dit niet bij de geboorteaangifte te regelen.

Maak een afspraakexterne-link-icoon

Wordt het kind in 2023 geboren? Dan krijgt het kind de naam van één van de ouders.

Als het kind al is erkend in 2023 en de ouders toen nog geen keuze konden maken voor een dubbele achternaam, kunnen de ouders bij de geboorteaangifte in 2024 kiezen voor een dubbele achternaam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kosten

Dubbele achternaam voor het kind erkend in 2023, geboren in 2024 en achternaam gekozen bij geboorteaangifte: geen kosten.
Dubbele achternaam voor het kind erkend en geboren in 2023: €75,-.

2e overgangsregeling

Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 kunnen ouders de achternaam van de kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam, indien:
- het oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016;
- de ouders gehuwd, een geregistreerd partnerschap hebben, of kinderen hebben die zijn erkend.

Die keuze geldt dan voor al hun kinderen. Belangrijk is dat dit in 2024 wordt vastgelegd bij de gemeente. Daarna kan het niet meer. Ook hiervoor worden leges geheven. Bovendien moet er voor elk kind waarvan de achternaam is gewijzigd, en in bezit is van een identiteitsbewijs, een nieuwe worden aangevraagd! De kosten voor een nieuw identiteitsbewijs betaalt u zelf.

Kosten 

(tarief/tarieven 2024)

Dubbele achternaam voor het eerste kind: € 75.
Dubbele achternaam voor elk volgend kind: € 50.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.